ครม.รับทราบขยายเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีก 1.5 ล้านสิทธิ์ ถึง ก.ย.นี้

ครม.รับทราบขยายเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีก 1.5 ล้านสิทธิ์ ถึง ก.ย.นี้

ครม.เห็นชอบในหลักการตามมติ ศบศ.เราเที่ยวด้วยกันเฟส4 ส่วนต่อขยายอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ พร้อมขยายเวลาถึง 30 ก.ย.นี้ ใช้วงเงินที่เหลืออีก 4 พันล้านบาทดำเนินการ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการตามมติของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ที่เสนอให้ขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันไปอีก 1.5  ล้านสิทธิ์ จากเดิมที่โครงการนี้มีการใช้สิทธิเต็ม 2 ล้านสิทธิ ไปตั้งแต่เดือนเม.ย.ที่ผ่านมา 

โดยการขยายโครงการในครั้งนี้ ใช้งบประมาณคงเหลือ 4 พันล้านบาท จากโครงการเดิมโดยไม่ต้องของบประมาณใหม่ และโครงการนี้จะเริ่มเปิดให้ประชาชาชนใช้สิทธิได้โดยเร็วที่สุดโดยธนาคารกรุงไทย ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบ บอกว่าอาจต้องใช้เวลาในการยืนยันตัวตนส่วนบุคคลตามกฎหมายฉบับใหม่ โดยโครงการนี้จะสิ้นสุดภายในเดือนก.ย.นี้ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าโครงการนี้จะมีการพิจารณาต่อหลังจากนี้ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกระทรวงการคลัง พิจารณาร่วมกัน

 

โครงการเราเที่ยวด้วยกันที่จะให้สิทธิเพิ่มเติมอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ ยังคงสิทธิคูปองค่าอาหาร รวมถึงค่าเครื่องบินได้ตามเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ เพียงแค่ขอขยายเวลาจากเดิมที่จะหมดใน 31 พฤษภาคม ขยายไปถึง 30 กันยายน  เพราะหากต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจะส่งผลให้ต้องแก้ทั้งระบบ  

สำหรับโครงการ  "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4"  รัฐบาลให้การสนับสนุนใน 3 ส่วน ได้แก่ 

1. ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืนจำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ 2 ล้านสิทธิ  

2. ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 600 บาทต่อห้องต่อคืน โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวันเช็คอินและคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวันเช็คเอาท์  สำหรับวิธีการใช้คูปองนั้น ประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง  

3. สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน รวมทั้งโครงการ 6 แสนสิทธิ โดยผู้ร่วมโครงการมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง