“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” เริ่มใช้ 1 ล้านสิทธิใหม่ ไม่เกินกลาง มิ.ย.65

“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” เริ่มใช้ 1 ล้านสิทธิใหม่ ไม่เกินกลาง มิ.ย.65

"ททท." คาดเริ่มใช้สิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” จำนวน 1 ล้านสิทธิใหม่ ไม่เกินกลางเดือน มิ.ย.65 เผยต้องรอปรับปรุงข้อมูล และระบบของแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพิ่มเติม

นายยุทธศักดิ์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวภายในประเทศ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิใหม่ หลังประชาชนใช้ 2 ล้านสิทธิ เดิมจนครบตั้งแต่กลางเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา เนื่องจากกระบวนการจองสิทธิโครงการนี้ ต้องจองโรงแรมที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ประกอบกับจะเริ่มมีการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ทำให้ต้องปรับปรุงข้อมูล และระบบของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อาจส่งผลต่อการเริ่มดำเนินโครงการนี้ช้าไปบ้าง

“แต่เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 จำนวน 1 ล้านสิทธิใหม่ ถ้าสามารถเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ ก็จะสิ้นสุดโครงการฯ ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้ถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ แต่ถ้าเริ่มตามกำหนดดังกล่าวไม่ได้ ก็จะเริ่มดำเนินโครงการฯ ได้เร็วที่สุดตั้งแต่กลางเดือนมิ.ย. และสิ้นสุดโครงการฯ สามารถเดินทางได้ถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้

ทั้งนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ซึ่งเพิ่มจำนวนอีก 1 ล้านสิทธิใหม่ ยังคงสนับสนุนสิทธิทั้ง 3 ส่วนของโครงการตามเดิม ได้แก่

1. ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก/ห้อง/คืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน

จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ

2. ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาท/ห้อง/คืน

ผู้ร่วมโครงการจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวันเช็คอิน และคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวันเช็คเอาท์ สำหรับวิธีการใช้คูปองนั้น ประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง  

3. สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน รวมทั้งโครงการ 6 แสนสิทธิ

ผู้ร่วมโครงการมีสิทธิได้รับการคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง โดยรัฐบาลช่วยจ่าย 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร

ทั้งนี้จากข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com ณ วันที่ 24 พ.ค.2565 พบว่ามีสิทธิสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบินคงเหลือ 370,332 สิทธิ

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์