ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.8150 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.2626 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 36.8150 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.2626 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (18 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.8150 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (17 พ.ค. 65) อยู่ที่ระดับ 36.5524 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.2626 บาท/ยูโร)