พฤหัส-ราหู

พฤหัส-ราหู

ปี 2558 เป็นปีที่ผิดคาดของนักโหราศาสตร์จำนวนมาก สาเหตุคือดาวพฤหัสบดีที่จรในราศีสิงห์ให้คุณน้อยกว่า

ที่กะเก็งกันไว้ ที่คาดกันว่าดี จึงกลายเป็นแค่ “เกือบดี” เท่านั้น

พฤหัสยกเข้า (Ingression) สิงห์ 14 กรกฎาคม เดือนต่อมา ปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจ วันที่ 1 กันยายน ครม.อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 130,000 ล้านบาท นี่คือรูปธรรมที่ชัดเจนของอิทธิพลพฤหัส

ในวันประกาศมาตรการ มีข้อสังเกตคือ (1) อาทิตย์จรสิงห์ กุมพฤหัสสนิท อาทิตย์คือผู้บริหารประเทศ เป็นการแสดงพลังอำนาจที่โดดเด่น (2) ทั้งคู่ทำมุม 120 กับอาทิตย์เดิมในดวงเมือง สถานะรัฐบาลเข้มแข็งขึ้น ได้รับคะแนนนิยมมากขึ้น 

(3) แต่องศาทั้งคู่ยังห่างลัคน์กว่า 10 องศา ไม่ถึงจันทร์ และทำมุม 150 กับทศมลัคน์ ประชาชนได้ประโยชน์น้อยกว่า และไม่ช่วยให้การเมืองดีขึ้น  (4) ศุกร์-ดาวเจ้าเรือนภพ 2 เดินถอยหลังในกรกฎ กุมอังคาร-ดาวเจ้าเรือนภพ 8 สนิท และทำมุม 90 กับลัคน์ดวงเมือง ฐานะการเงินการคลังของประเทศอาจมีปัญหาภายหลัง (5) พฤหัสทำมุมร้าย 90 กับเสาร์พิจิก ประสิทธิผลของมาตรการไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

ไม่เพียงทำมุมร้ายกับเสาร์ แต่ยังมีมุม 150 จากมฤตยูและมุม 180 จากเนปจูนด้วยการให้คุณของพฤหัสย่อมอ่อนด้อยลง ดังที่ (ผู้เขียน) กล่าวไว้แล้วหลายครั้ง พฤหัสจะเดินหน้าถึง 8 มกราคม 2559 แล้วหยุดนิ่งที่ 29 องศา 9 ลิปดา จากนั้นถอยหลัง (เมื่อมองจากโลก) จนถึง 9 พฤษภาคม หยุดนิ่งอีกครั้งที่ 19 องศา 10 ลิปดา แล้วเดินหน้าไปจนสุดและยกเข้าราศีกันย์วันที่ 11 สิงหาคม

ปี 2559 พฤหัสจะเดินหน้า (และถอยหลัง) เข้าทำมุมร้ายกับเสาร์-มฤตยู-เนปจูนแบบสนิทองศามากขึ้น มุมดาวปีนี้ว่าตึง ปีหน้าจะตึงเครียดยิ่งกว่า ท่านที่ฝากความหวังไว้กับดาวพฤหัส ควรเตรียมใจไว้แต่เนิ่นๆ และเตรียมแผนสำรอง 2-3 เอาไว้ให้ดี

ที่ซ้ำเติมให้ทุกอย่างแย่ลงไปอีกคือราหู ขณะนี้ราหูอยู่ต้นราศีกันย์ ราหูมีวิถีโคจรย้อนจักร (ตามเข็ม) ราหูจริง (True Node) จะยกเข้า (ปลาย) ราศีสิงห์วันที่ 9 มกราคม 2559 และโคจรเรื่อยไปจนสุดและยกเข้าราศีกรกฎในวันที่ 9 กันยายน 2560 รวมเวลา 20 เดือน

ราหูจรสิงห์จะเกิดผลอะไร? (1) สิงห์เป็นราศีของอาทิตย์ อาทิตย์เป็นคู่ศัตรูของราหู ราหูจึงให้โทษในราศีนี้ (2) ราหูอ่อนแอในราศีสิงห์ เมื่ออ่อนแอ ย่อมให้โทษ (3) ราหูเดิมในดวงเมือง เป็นวินาศลัคน์ จรไปที่ใด ย่อมนำความเป็น วินาศติดตัวไปด้วย เมื่อจรสิงห์-ภพที่ 5 อันเกี่ยวข้องกับการลงทุน (Investment) และตลาดทุน มิติเหล่านี้ย่อมเสียหาย (4) ราหูร่วมราศีกับพฤหัส ทำให้พฤหัสเสื่อมไปด้วย (5) ราหูจะเข้าทำมุมร้ายกับเสาร์-มฤตยู-เนปจูนด้วยเช่นกัน

ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา ราหูจริงยกเข้าราศีสิงห์ 6 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2466-14 กันยายน 2467

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2484-17 เมษายน 2486

ครั้งที่ 3 วันที่ 9 พฤษภาคม 2503-9 พฤศจิกายน 2504

ครั้งที่ 4 วันที่ 1 ธันวาคม 2521-28 พฤษภาคม 2523

ครั้งที่ 5 วันที่ 20 มิถุนายน 2540-18 ธันวาคม 2541

ครั้งที่ 6 วันที่ 9 มกราคม 2559-9 กันยายน 2560

เมื่อราหูจรสิงห์-ภพที่ 5 เศรษฐกิจและผลกระทบต่อสังคมและการเมือง คือเรื่องสำคัญเสมอ เช่น ครั้งที่ 1 ปี 2466-67 ในรัชกาลที่ 6 เป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดวิกฤติการคลังอย่างหนัก ครั้งที่ 2 ปี 2484-86 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 เศรษฐกิจไทยทรุดหนักจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

ครั้งที่ 3 ประเทศไทยเริ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนานใหญ่ เช่น เขื่อน ถนน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 (2504-2509) ครั้งที่ 4 เกิดวิกฤติการณ์ราชาเงินทุนวันที่ 2 พฤษภาคม 2522 ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างหนัก ครั้งที่ 5 เศรษฐกิจทรุดตัวหนักจากฟองสบู่แตก ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องประกาศลอยตัวค่าเงินบาทวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 และไทยต้องกู้เงินจาก IMF ในเดือนต่อมา  

ราหูจรสิงห์เป็นที่จดจำเสมอ โดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อ 18 ปี 6 เดือนก่อน จึงทำให้นักโหราศาสตร์จำนวนมากเชื่อว่า วิกฤติต้มยำกุ้ง ภาค 2 มีโอกาสเกิดขึ้นอีกครั้งช่วงปี 2559-60 นี้ ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูง ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วหลายครั้ง เพียงแต่เหตุปัจจัยในการวิเคราะห์นั้น ไม่ได้ใช้แค่ราหู ยังมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย

คำถามที่น่าสนใจคือ อิทธิพลราหู-พฤหัสที่อยู่ร่วมกัน จะก่อให้เกิดเหตุการณ์อะไร?

ก่อนตอบคำถาม เราควรเข้าใจราศีสิงห์เสียก่อน สิงห์คือราศีแห่งอัตตา ความเป็นตัวเอง การมองโลกโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง พฤหัสคือศุภเคราะห์ใหญ่ ราหูคือบาปเคราะห์ใหญ่ เมื่อโคจรร่วมกันในราศี ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมหนัก คุณสมบัติของราศีจะปรากฏออกมาอย่างชัดเจน

การยึดตัวเองเป็นใหญ่ การกระทำที่มองแต่ประโยชน์ส่วนตน สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้น ความขัดแย้งในโลกจะเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสสูงที่สงครามตัวแทนในซีเรียจะพัฒนาไปเป็นสงครามที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้น ในมุมของดวงเมืองรัสเซียและดวงชะตาปูติน ก็บอกถึงสัญญาณเหล่านี้

พฤหัสคือการขยายตัว (Expansion) ราหูคือการเปลี่ยนแปลง (Change) พฤหัสให้คุณในราศีสิงห์ ขณะที่ราหูให้โทษ มีแนวโน้มที่สถานการณ์ต่างๆ จะลุกลามบานปลายจนควบคุมไม่ได้ หรือเกิดการหักล้างระหว่างอิทธิพลทั้งคู่ กลายเป็นความผันผวนหนัก ราศีสิงห์คือภพที่ 5 ของโลก ภพที่ 5 คือการลงทุน-ตลาดทุน นักลงทุนทั้งหลายพึงระมัดระวังให้ดี

เมื่อตรวจจังหวะดาวโดยละเอียด พฤหัสวิกลคติพักร์ (Stationary-retrograde) วันที่ 8 มกราคม วันต่อมาราหูจริงยกเข้าปลายสิงห์ ทั้งคู่ห่างกันไม่ถึง 1 องศา นับเป็นช่วงเวลาสำคัญมาก อาจมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้น ช่วงที่ควรระวังคือ วันที่ 6-15 มกราคม

จากนั้น พฤหัสจะสวนราหู 3 ครั้ง คือ (1) วันที่ 23 มกราคม ที่ 28 องศา 47 ลิปดา (2) วันที่ 29 มกราคม ที่ 28 องศา 26 ลิปดา (3) วันที่ 20 มิถุนายน ที่ 21 องศา 42 ลิปดา จุดสวนของทั้งคู่ถ้าไปกระทบหรือทำมุมร้ายกับดาวเดิม ย่อมก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นได้ (ร้ายดีแล้วแต่พื้นดวง) เช่น จุดสวนครั้งที่ 3 ทำมุม 90 กับอังคารเดิมในดวงเมืองไทย อาจเกิดเรื่องใหญ่ (ที่ไม่คาดหมาย) ตามนัยยะของดาว

แต่ถ้าเรามองกว้างขึ้น มองที่การกุมกัน (Conjunction) ของทั้งคู่ใน Orb 5 องศา ก็จะได้ 2 ช่วงเวลา คือ (1) ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม-20 มีนาคม (2) ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม-15 กรกฎาคม นี่คือช่วงเวลาที่พลังดาวทั้งคู่ปะทะกันรุนแรงสุด

นักโหราศาสตร์เห็นต่างจากคนทั่วไปเสมอ คนจำนวนมากเชื่อว่า ปีหน้าถ้าไม่ดีขึ้นก็ทรงตัว แต่เมื่อดู (แค่) พฤหัสราหู ปี 2559 จะเกิดเรื่องเหนือคาดหมายขึ้นอีกมากครับ

หนังสือดี ปฏิทินโหราศาสตร์ปี 2559 แนวทางท่านอาจารย์ เทพย์ สาริกบุตร ติดต่อ 086-891-2555