Soft Power ของไทย และศักยภาพเครือข่ายสื่อสาร

Soft Power ของไทย และศักยภาพเครือข่ายสื่อสาร

การที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) AIS Academy และบริษัท เลิร์นดิ จำกัด คณะทำงานโครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความรู้ และโครงการภารกิจคิดเผื่อเพื่อคนไทย

ความมุ่งหวังการลดความเหลื่อมล้ำของเด็กและเยาวชนในเขตชายขอบบนภูเขา ด้วยจัดทำห้องสมุดดิจิทัล

และการอบรมบรรณารักษ์ดิจิทัลให้กับ 40 โรงเรียนในพื้นที่ชนบท โดยมีผู้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดดิจิทัลเกือบ 100,000 คน

คาดว่าจะมีการพิจารณาว่ามีความจำเป็นในการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อขยายโอกาสของเด็กให้เข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ 

ขณะที่ AIS ดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งด้านอาหารและอาชีพบริการต่าง ๆ 

ทั้งหมดนี้จะนำไปต่อยอดถึงการจัดงาน Soft Power พลังบวกของคนไทย ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ดนตรี ที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญ และเป็นชั้นนำของโลก 

 

แน่นอนว่า การที่เครือข่ายมือถือสื่อสาร อย่าง เอไอเอส สนับสนุนสถานที่ในการจัดแสดงโชว์ พร้อมกับเปิดตลาดออนไลน์ และเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ต้องการฝึกทักษะในการทดสอบเป็นผู้ประกอบการ Startup อีกด้วย 

สอดประสานการสร้างอาชีพ สร้างโอกาสให้กับเยาวชนและนักศึกษาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการจริง เสมือนห้องทดลองที่สามารถทดลองได้ 

อย่างที่ผู้เขียนเคยกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง การจะสร้าง Soft Power ของไทย หรือ Thai Soft Power จาก ศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ดนตรี รวมถึงภาพยนตร์ ให้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อกระจายคอนเทนต์หรือเนื้อหาจากคนไทยที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเกิดประสิทธิภาพในระดับโลก

กล่าวคือ รัฐย่อมต้องแสวงหาความร่วมมือ หรือจับมือกับภาคเอกชน ในการผลิตนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งออกความหลากหลายทางความคิด ในการผลิตคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ออกไปอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

การที่ AIS เล็งเห็นให้ความสำคัญกับห้องสมุดดิจิทัลก็ดี หรือการสร้างคนรุ่นใหม่ก็ดี เปิดเวทีให้ผลงานถูกส่งต่อส่งออกไปยังเวทีโลกผ่านการสื่อสารยุคดิจิทัล

ย่อมทำให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นมุมต่าง ๆ ของประเทศไทยที่ดีเป็นมุมใหม่กว่าที่เคยรับรู้

จึงเป็นการสร้างพลังอำนาจอ่อนโน้มน้าวใจ ความเป็นมิตร ความมีเสน่ห์ดึงดูดใจ หรือที่เรียก ซอฟท์พาวเวอร์ ทำให้คนไทยและคนทั่วโลกออกมาเที่ยว มาค้นหาตามคอนเทนต์สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ นี่คือทิศทางที่ต้องก้าวไปอย่างเต็มศักยภาพและรวดเร็วที่สุด.
 

อ้างอิง
- รัฐบาลไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง
Soft Power ของไทยแบบไหน โดนใจติดอันดับโลก แล้วยังไงต่อ
Soft Power คืออะไร และ Soft Power ของไทย มีอะไรบ้าง
Soft Power ของไทย ผลงานของใคร?
ข้อเสนอ..ยุทธศาสตร์การนำ 'ภาพยนตร์' มาใช้ในมิติ Soft Power