"ดอน" เล็งนำคณะภาคธุรกิจไทย เยือนซาอุฯ ในเดือน ก.พ.

"ดอน" เล็งนำคณะภาคธุรกิจไทย เยือนซาอุฯ ในเดือน ก.พ.

"ดอน ปรมัตถ์วินัย" หารือภาคเอกชนไทยถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย – ซาอุดีอาระเบีย ในสาขาที่มีศักยภาพ และหารือการจัดคณะนักธุรกิจและภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียเดือน ก.พ. หรือในโอกาสแรก

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนระดับสูงภาคเอกชนจำนวน 26  คน เข้าเยี่ยมนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ระหว่างไทย - ซาอุดีอาระเบีย หลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ประกาศปรับความสัมพันธ์ให้เป็นปกติแบบสมบูรณ์ หลังจากการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

ที่ประชุมหารือถึงสาขาและภาคเศรษฐกิจที่ไทย และซาอุดีอาระเบีย มีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ อาทิ การบริการและการโรงแรม การท่องเที่ยว พลังงาน ยานยนต์ การก่อสร้าง และการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model - BCG) ของไทยกับนโยบายวิสัยทัศน์ ค.ศ. 2030 ของซาอุดีอาระเบียที่สามารถสอดรับกันได้อย่างดีเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

 

"ดอน" เล็งนำคณะภาคธุรกิจไทย เยือนซาอุฯ ในเดือน ก.พ.

 

"ดอน" เล็งนำคณะภาคธุรกิจไทย เยือนซาอุฯ ในเดือน ก.พ.

ที่ประชุมยังหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดให้ นายดอนเป็นหัวหน้าคณะเพื่อนำภาครัฐ นักธุรกิจ และภาคเอกชนไทย เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565  หรือในโอกาสแรก เพื่อพบหารือและแสวงหาโอกาสความร่วมมือกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนซาอุดีอาระเบียต่อไป

 

"ดอน" เล็งนำคณะภาคธุรกิจไทย เยือนซาอุฯ ในเดือน ก.พ.