เทคโนโลยีแก้ภาวะมีบุตรยาก สิทธิบัตรทองทำเด็กหลอดแก้ว

เทคโนโลยีแก้ภาวะมีบุตรยาก สิทธิบัตรทองทำเด็กหลอดแก้ว

คณะกรรมการอนามัยเจริญพันธุ์ ขับเคลื่อนเพื่อให้“ภาวะมีบุตรยาก”เป็นสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการรักษามากขึ้น

โดยให้ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย จัดทำแนวทางและอาจจะพิจารณาใช้พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 หรือ พ.ร.บ.อุ้มบุญในการสนับสนุนครอบครัวกลุ่มหลากหลายทางเพศในการมีบุตรหากมีความพร้อม

 • สปสช.เพิ่มรักษามีบุตรยากเว้นอุ้มบุญ

ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขจัดบริการการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยให้รพ.สต.ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีบุตรยาก รพ.ชุมชนตรวจสุขภาพ คัดกรองเบื้องต้นได้ และ รพ.จังหวัด ที่มีสูตินรีแพทย์ทำหัตถการฉีดน้ำเชื้อต่างๆให้กับผู้ที่ต้องการมีบุตร

เทคโนโลยีแก้ภาวะมีบุตรยาก สิทธิบัตรทองทำเด็กหลอดแก้ว

 ส่วนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น การทำกิฟต์ IVF เป็นต้น ให้ดำเนินการในระดับเขตสุขภาพ โดยใช้การส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อม โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายบริการให้คำปรึกษา การรักษาเบื้องต้น การตรวจโรคที่เป็นสาเหตุของการมีบุตรยาก และรักษา รวมถึงการฉีดน้ำเชื้อจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

“นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี”  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยเมื่อ 6 ก.พ. 65 ว่าการรักษาภาวะมีบุตรยาก คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติเมื่อเดือน พ.ย.2564 ออกประกาศขอบเขตบริการใหม่ หรือสิทธิประโยชน์ใหม่ โดยเพิ่มการให้บริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากสามารถเบิกจ่ายได้ แต่ยังยกเว้นกรณีตั้งครรภ์แทน (อุ้มบุญ) โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาการทำ  IVF เด็กหลอดแก้ว รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: ผลักดันสิทธิ์ "รักษาผู้มีบุตรยาก" ฟรี ครอบคลุมถึงการทำ “เด็กหลอดแก้ว” 

                       "ภาวะมีบุตรยาก" วาระสำคัญของชาติ กระทบโครงสร้างประชากร

                       10 ข้อควรรู้ เตรียมพร้อมร่างกาย สำหรับ "สตรี" ทำเด็กหลอดแก้ว

                       AI ตัวช่วยคนแต่งงานช้า 'อายุมาก' มีลูกได้ง่าย

                       เตรียมเพิ่มรพ.รัฐทุกเขตสุขภาพ บริการทำ "กิฟต์"-"IVF" รักษาภาวะมีบุตรยาก

 

 • เด็กหลอดแก้วนำร่องสิทธิบัตรทอง

"ศ.นพ.กำธร พฤกษนานนท์" ประธานคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ราชวิทยาสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุไว้ชัดเจนเลยว่า ภาวะมีบุตรยาก เป็นโรค ดังนั้นคนไข้ก็จะมีโอกาสเข้ารับการรักษาโรคได้ เป็นการเปิดโอกาสให้คนเข้าถึงบริการ 

ในระยะแรกอาจจะเริ่มต้นที่ สปสช.สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองก่อน โดยเขียนให้ชัดเจนว่าภาวะมีบุตรยากเป็นโรคที่ต้องรับการรักษา และคนไข้นี้มีสิทธิที่จะเข้ารับการรักษาเหมือนกับการป่วยโรคอื่นๆเมื่อมีการกำหนดในสิทธิแล้วว่าเป็นโรค รพ.รัฐบาลจะได้เปิดหน่วยขึ้นมาดูแลภาวะคนมีบุตรยากได้ จากนั้นจะขยายต่อไปยังสิทธิประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการต่อไป   

เทคโนโลยีแก้ภาวะมีบุตรยาก สิทธิบัตรทองทำเด็กหลอดแก้ว

สำหรับ ค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะมีบุตรยาก หากเป็นเพียงเรื่องของการติดตามการตกไข่ธรรมดา อยู่ที่ไม่กี่ร้อยบาท การแก้ไขฮอร์โมนผิดปกติ หรือเนื้องอกหรือซีสต์มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ถ้าจำเป็นต้องมีการผสมเทียม ไอยูไอ อาจจะอยู่ระดับหลายๆพัน แต่หากจำเป็นต้องทำเด็กหลอดแก้ว อาจจะอยู่ที่หลักแสนบาท ปัจจุบันมีแพทย์รักษาผู้มีบุตรยากที่มีประมาณ 300 คนทั่วประเทศ คลินิกชั้นสูงที่สามารถดูแลเด็กหลอดแก้วได้มีประมาณ 100 แห่ง ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ

 

 • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร VFC

ทั่วโลกมีการประเมินความชุกของภาวะมีบุตรยาก  ซึ่งจะพบมากขึ้นตามอายุของฝ่ายหญิงเป็นหลัก โดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่อายุมากกว่า 35 ปี ขึ้นไป สามารถพบภาวะมีบุตรยาก ได้ถึงร้อยละ 25 ผู้หญิง ปัญหาจะเป็นไปตามกายภาพตั้งแต่รังไข่ ท่อนำไข่ ไข่น้อยตามอายุที่เพิ่มขึ้น ท่อรังไข่อุดตัน เนื้องอกในมดลูก ฯลฯ

ส่วนผู้ชาย เป็นปัญหาน้ำเชื้อเป็นหลัก คือ น้ำเชื้อน้อยลง น้ำเชื้อไม่สมบูรณ์ ฯลฯ แต่มีกลุ่มผู้มีบุตรยากส่วนหนึ่งนั่นคือประมาณร้อยละ 15 จะจัดอยู่ในกลุ่มที่หาสาเหตุไม่พบ  ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยการเจริญพันธุ์ จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการมีบุตรยากได้

ผู้ที่มีบุตรยากจะดูจากที่ปล่อยให้ท้องตามธรรมชาติไม่ได้คุมกำเนินมาระยะเวลา 1 ปี หรือ ครึ่งปีแล้วไม่สามารถท้องได้ ถ้าต้องการมีลูกควรจะตรวจ เพื่อหาสาเหตุ แนวทางการรักษา หรือวางแผนการมีลูกร่วมกันกับคู่สมรส

เทคโนโลยีแก้ภาวะมีบุตรยาก สิทธิบัตรทองทำเด็กหลอดแก้ว

นพ.วรวัฒน์ ศิริปุณย์ แพทย์ประจำศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร V Fertility Center โรงพยาบาลเวชธานี เปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งมา 15 ปี ได้ให้บริการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเพื่อการมีบุตรสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ กว่า 3,000 ราย และประสบผลสำเร็จมากกว่า 80 % ผ่านเทคโนโลยีการฉีด PRP (Platelet-Rich Plasma) เป็นการฉีดไปในรังไข่

มีทีมแพทย์และ Embryologist นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อน รวมถึงมีตู้เลี้ยงตัวอ่อน Embryoscope Plus ที่ติดกล้องไว้ในตู้ ทำให้ถ่ายการเจริญเติบโตของตัวอ่อนได้ดี สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมมีลูก ช่วงอายุประมาณ 20-35 ปีสามารถฝากไข่ไว้ได้

 • ไม่พร้อม“ท้อง”ฝากไข่ไว้ก่อน

“การฝากไข่”จะอยู่ในช่วง 20-35 ปี จะเริ่มฉีดยากระตุ้นไข่ประมาณ 10-12 วัน และเก็บไข่ในห้องผ่าตัดเล็กเพื่อดูดไข่ออกมาจากช่องท้อง ใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาที เพื่อแช่แข็งเก็บไว้ในอนาคตโดยตามมาตรฐานสามารถอยู่ได้ประมาณ 10 ปี หากนานกว่านั้นสามารถเก็บได้แต่คุณภาพอาจจะเสื่อมลง ปัจจุบันกฎหมายไทยกำหนดว่าการทำ “เด็กหลอดแก้ว” ด้วยการละลายไข่ ต้องมีการจดทะเบียนสมรสแล้วจึงจะใช้ได้

 • เทคโนโลยีช่วยผู้มีบุตรยาก 
 1. การทำเด็กหลอดแก้ว(IVF–In Vitro Fertilization)โดยการนำไข่และเชื้ออสุจิที่สมบูรณ์ออกมาผสมด้านนอกหรือในจานแก้วที่มีสารเลี้ยงตัวอ่อนทำให้เกิดการปฏิสนธิ จากนั้นจะเกิดตัวอ่อนในระยะที่สมบูรณ์ พร้อมนำกลับไปใส่ในโพรงมดลูกเพื่อฝังตัวและเติบโตในครรภ์ พร้อมที่จะตั้งครรภ์ต่อไป
 2. การทำอิ๊กซี่ (ICSI-Intracytoplasmic Sperm Injection) ใช้เข็มเจาะและส่งตัวสุจิที่ดีที่สุดผ่านเปลือกไข่เข้าไปภายในเนื้อไข่โดยตรง ช่วยอสุจิของผู้ชายบางคนมีความผิดปกติจนไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่ได้ โดยจะมียาฮอร์โมนช่วยกระตุ้นให้ได้ไข่หลายใบ
 3. เทคโนโลยีการตรวจคัดกรองโครโมโซมในตัวอ่อนเพื่อช่วยคู่สมรสที่มีปัญหา เช่น หญิงมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป หรือเคยมีภาวะแท้งติดกันตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป หรือแม่ที่เคยคลอดบุตรที่มีโครโมโซมผิดปกติ หรือคู่สมรสที่ได้รับการตรวจพิสูจน์แล้วว่า มีลักษณะการเรียงตัวของโครโมโซมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดปกติ(Chromosomal translocation) เป็นสาเหตุของการแท้งและความพิการแต่กำเนิดในทารก

เทคโนโลยีแก้ภาวะมีบุตรยาก สิทธิบัตรทองทำเด็กหลอดแก้ว

 • กว่าจะท้อง(สำเร็จ) ทำหลอดแก้ว12ครั้ง

ตลอดเวลา 8 ปีที่แต่งงานแต่ใช้วิธีธรรมชาติ แต่ไม่ท้อง อาจเพราะเป็นคนนอนดึก ตั้งแต่ช่วงเรียนจนทำงานและมีภาวะความเครียดมาตลอด ทานอาหารไม่มีประโยชน์ 

ด้วยความอยากมีลูก“แป้งฝุ่น -สุธาทิพย์ กวีวิทยกุล” เจ้าของเพจ pangfuufuu ฉีดน้ำเชื้อ ทำเด็กหลอดแก้วมาแล้ว 11 ครั้ง จากหลายโรงพยาบาล กระทั่งเกิดช็อกโกแลตชีส ต้องผ่าตัด และต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้มีบุตรได้ ด้วยการทำเด็กหลอดแก้วศูนย์ VFC ตอนนี้ท้องได้ 5 เดือนแล้ว 

เทคโนโลยีแก้ภาวะมีบุตรยาก สิทธิบัตรทองทำเด็กหลอดแก้ว

แป้งฝุ่น แนะว่า สำหรับคนอยากมีลูกฮอร์โมนของแม่สำคัญมาก และตัวกำหนดฮอร์โมน คือ การนอนหลับ การกินอาหารที่สุด และอารมณ์ รวมถึงความเข้าใจของคู่สมรส  คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน จะทำให้โอกาสมีลูกได้มากที่สุด

“การวางแผนการมีลูกที่ดีที่สุด คือ พ่อแม่ต้องคุยกัน ถ้าทั้งคู่ต้องอยากมีลูกเหมือนกัน เพราะการมีลูก ทำให้ฮอร์โมนของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไป ผู้ชายต้องอยู่เคียงข้าง ก้าวไปด้วยกัน และเสียสละ ส่วนการเลือกใช้บริการนั้น หลักในเลือก ต้องดูเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ ดูนักวิทย์ กับตู้ตัวเองว่า ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ ดูทีมแพทย์ และการบริการช่วยเหลือผู้มีต้องการมีบุตร ทั้งกายและใจ”แป้งฝุ่น กล่าว