เปิดสูตร "วัคซีนโควิด" กระตุ้นเข็ม 4 ฉีดยี่ห้อไหนได้บ้าง? เว้นระยะเท่าไร?

เปิดสูตร "วัคซีนโควิด" กระตุ้นเข็ม 4 ฉีดยี่ห้อไหนได้บ้าง? เว้นระยะเท่าไร?

เปิด 4 สูตร "วัคซีนโควิด" เข็ม 4 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โควิด-19 ที่ในช่วงนี้กลับมาแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอีกครั้ง เช็กตัวเองได้รับการฉีดวัคซีน เข็ม 1-2-3 ตัวไหนมา และการฉีดกระตุ้นเข็ม 4 ต้องตามด้วยยี่ห้ออะไร?

เมื่อไม่กี่วันก่อน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศแนวทางการให้ "วัคซีนโควิด" เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 4 แก่ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนส่องสูตรวัคซีนเข็ม 4 ว่าคนไทยสามารถฉีดยี่ห้อไหนต่อจาก เข็ม 3 ได้บ้าง? และต้องเว้นระยะห่างกี่เดือน?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

1. เปิด 4 สูตร "วัคซีนโควิด" เข็ม 4 

สูตร 1 : เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม, เข็มที่ 2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม, เข็มที่ 3 แอสตร้าเซนเนก้า, เข็มที่ 4 แอสตร้าเซนเนก้า เว้นระยะห่างระหว่างเข็ม3 กับ 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สูตร 2 : เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม, เข็มที่ 2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม, เข็มที่ 3 ไฟเซอร์, เข็มที่ 4 ไฟเซอร์ เว้นระยะห่างระหว่างเข็ม3 กับ 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สูตร 3 : เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม, เข็มที่ 2 แอสตร้าฯ,  เข็มที่ 3 แอสตร้าฯ, เข็มที่ 4 ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม3 กับ 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สูตร 4 : เข็มที่ 1 แอสตร้าฯ, เข็มที่ 2 แอสตร้าฯ, เข็มที่ 3 ไฟเซอร์, เข็มที่ 4 ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม3 กับ 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

เปิดสูตร "วัคซีนโควิด" กระตุ้นเข็ม 4 ฉีดยี่ห้อไหนได้บ้าง? เว้นระยะเท่าไร?

2. คำแนะนำ กระตุ้นเข็ม 3 และ 4 ในกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป

กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้กลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่เพิ่งฉีดวัคซีนได้เพียง 2 เข็ม ให้ต่อด้วยการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

ส่วนกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ฉีดเข็ม 3 แล้ว แนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 

หมายเหตุ : กรณีกระตุ้นด้วย "วัคซีนไฟเซอร์" สามารถฉีดขนาดครึ่งโดสได้ ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน ทั้งนี้ มีข้อมูลการศึกษาในผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็ก 

3. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเด็กอายุ 12-17 ปี 

กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้เด็กอายุ 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว เข้ารับวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่ 3 ขนาดโดสมาตรฐาน โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลาตั้งแต่ 4-6 เดือนขึ้นไป

4. การให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดโควิด19

กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ฉีด "วัคซีนโควิด" ในผู้ที่มีประวัติเคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน ได้ตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อ โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน 

ทั้งนี้ มีข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ณ วันที่ 21 มี.ค. 2565) รายงานว่าประเทศไทยมีการฉีดวัคซีนโควิดสะสมกว่า 127 ล้านโดส แบ่งเป็น

  • เข็มที่ 1 ราว 54 ล้านโดส คิดเป็น 78.9 %  
  • เข็มที่ 2 ราว 50 ล้านโดส คิดเป็น 72.1 %
  • เข็มที่ 3  ขึ้นไป ราว 22 ล้านโดส คิดเป็น  32.2 %