สธ.เห็นชอบสูตรฉีดวัคซีน เข็ม 4 โควิด กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

สธ.เห็นชอบสูตรฉีดวัคซีน เข็ม 4 โควิด กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

สธ.เห็นชอบแนวทางสูตรฉีดวัคซีนโควิด19กระตุ้นเข็ม 4  ห่างเข็ม 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ฉีดไฟเซอร์ครึ่งโดสได้  ปรับระยะห่างกระตุ้นกลุ่มไฟเซอร์ 2 เข็มฉีดเข็ม3 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป กลุ่มเด็ก 12-17 ปีฉีดกระตุ้นหลัง4-6เดือนขึ้นไป

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข ในการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด19 ประเด็น แนวทางการให้วัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค(คร.)  กล่าวว่า  จากการปรุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรค เมื่อวันที่ 17มี.ค.2565 เรื่อง การฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มกระตุ้น โดยมีคำแนะนำในการให้วัคซีน คือ
1.การฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
- แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
-แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 
     กรณีกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์ สามารถฉีดขนาดครึ่งโดสได้ ภายใต้ดุลยพินิจของแพทบย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน ทั้งนี้ มีข้อมูลการศึกษาในผู้ใหญ่ที่แข็งแรงดีว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็ก 
 

2.การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเด็กอายุ 12-17 ปี 
-แนะนำใหแด็กอายุ 12-17 ปีที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่ 3 ขนาดโดสมาตรฐาน โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลาตั้งแต่ 4-6 เดือนขึ้นไป

  3.การให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดโควิด19

-แนะนำให้วัคซีนโควิด19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด19 ได้ตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน 

สธ.เห็นชอบสูตรฉีดวัคซีน เข็ม 4 โควิด กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ปรับสูตรฉีดวัคซีนเข็ม 3 ไฟเซอร์2เข็ม

          สำหรับแนวทางการให้วัคซีนโควิด19 ของสธ. สำหรับการฉีดเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน(Booster dose)  
วัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 

1. เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 3 แอสตร้าเซเนก้า ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 4 สัปดาห์
2.เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 แอสตร้าฯ  เข็มที่ 3  แอสตร้าฯ ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 3 เดือนขึ้นไป
3.เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ไฟเซอร์ เข็มที่ 3 ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 3 เดือนขึ้นไป
4. แอสตร้าฯ 2 เข็ม เข็มที่ 3 ไฟเซอร์  ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 3 เดือนขึ้นไป
5.ไฟเซอร์ 2 เข็ม  เข็มที่ 3 ไฟเซอร์  ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 3 เดือนขึ้นไป
6.เข็มที่ 1แอสตร้าฯ เข็มที่ 2 ไฟเซอร์  เข็มที่ 3 ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 3 เดือนขึ้นไป
7.แอสตร้าฯ 2 เข็ม เข็มที่ 3 แอสตร้าฯ  ระยะห่างระหว่างเข็ม2-3 ที่ 3 เดือนขึ้นไป
    ทั้งนี้  เพิ่มทางเลือกให้ผู้รับวัคซีนสามารถรับการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯเป็นเข็มกระตุ้นได้ในผู้ที่รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ 2 เข็ม  โดยหากเว้นระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การฉีดวัคซีนสูตรแอสตร้าฯ 3 เข็ม ภูมิฯอาจไม่สูงเท่าการฉีดวัคซีน แอสตร้าฯ 2 เข็ม และเข็มที่ 3 เป็นไฟเซอร์ ให้พิจารณาฉีดผู้ที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีนmRNA
     และวัคซีนโมเดอร์นาสามารถเป็นเข็มกระตุ้นได้ในทุกสูตรวัคซีนข้างต้น 

สธ.เห็นชอบสูตรฉีดวัคซีน เข็ม 4 โควิด กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

สูตรฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 4
     1. เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 3 แอสตร้าเซเนก้า  เข็มที่ 4แอสตร้าฯ ระยะห่างระหว่างเข็ม3- 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
     2. เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 3 ไฟเซอร์  เข็มที่ 4 ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม3- 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
     3.เข็มที่ 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เข็มที่ 2 แอสตร้าฯ  เข็มที่ 3  แอสตร้าฯ  เข็มที่ 4 ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม3- 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
      4. แอสตร้าฯ 2 เข็ม เข็มที่ 3 ไฟเซอร์   เข็มที่ 4 ไฟเซอร์ ระยะห่างระหว่างเข็ม3- 4 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป    
   นพ.วิชาญ กล่าวอีกว่า  การฉีดวัคซีนโควิด19 ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค.2565 ประเทศไทยฉีดสะสมกว่า  127 ล้านโดส  เข็มที่ 1 ราว 54 ล้านโดส คิดเป็น 78.9 %  เข็มที่ 2 ราว 50 ล้านโดส คิดเป็น 72.1 % และ3เข็มขึ้นไป ราว 22 ล้านโดส คิดเป็น  32.2 % 

       ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมายราว 12.7 ล้านคน ฉีดเข็มที่ 1 แล้วราว 10.5 ล้านโดส คิดเป็น 83.4 % เข็มที่ 2 แล้วราว 10 ล้านโดส คิดเป็น 79 % และเข็มที่ 3 แล้ว  4.2 ล้านโดส คิดเป็น 33.1 %
     ผู้ที่มีอายุ  5-11 ปี เป้าหมายราว 5.15 ล้านคน เข็มที่1แล้ว 1.7 ล้านโดส คิดเป็น 33.6 % เข็มที่ 2 ราว 26,939 โดส คิดเป็น 0.5 %