เปิด 10 จังหวัด "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" พร้อมเงื่อนไข

เปิด 10 จังหวัด "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" พร้อมเงื่อนไข

กระทรวงสาธารณสุข ไฟเขียว 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูง "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" โดยมีเงื่อนไข ต้อง รับวัคซีนเข็ม 3 ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

วันนี้ (22 ม.ค. 65) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง แผนการบริหารวัคซีนป้องกันโควิด-19 เดือน ก.พ. ว่า ขณะนี้ ศบค.เห็นชอบแผนการฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 4 ให้กับประชากรในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่พบการติดเชื้อสูง

 

จากเดิมประกาศให้ฉีดเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มเสี่ยง 608 เท่านั้น การฉีดวัคซีนเข็ม 4 จะเน้นในจังหวัดสีฟ้า เพื่อรองรับการเปิดพื้นจังหวัดท่องเที่ยว (Sandbox) ดังนั้น ประชาชนที่รับวัคซีนเข็ม 3 ไปแล้วเกิน 3 เดือนสามารถเข้ารับเข็ม 4 ได้

 

 • 2 สูตรวัคซีน เข็ม 4 

 

1. ประชาชนที่ฉีดเข็ม 1-2 ซิโนแวค + เข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า

เข็ม 4 แนะนำ "แอสตร้าเซนเนก้า"

 

2. ประชาชนที่ฉีดเข็ม 1-2 แอสตร้าเซนเนก้า + เข็ม 3 ไฟเซอร์

เข็ม 4 แนะนำ "ไฟเซอร์"

 

 • ติดต่อรับวัคซีนเข็ม 4

 

สำหรับการติดต่อรับ วัคซีนเข็ม 4 จะเป็นหน้าที่ของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการฯ จะวางแผนการบริหารจัดการวัคซีนในแต่ละจังหวัด กำหนดจุดฉีด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามารับเข็ม 4 ต่อไป ดังนั้น ขอให้ประชาชนติดตามในส่วนของแต่ละจังหวัด

 

 • 10 จังหวัด ฉีดเข็ม 4

 

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีการระบุให้ประชาชนเข้ารับเข็ม 4 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 

1.พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวที่เปิดรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร 4 จังหวัด ได้แก่

 • ภูเก็ต
 • สุราษฎร์ธานี
 • กระบี่
 • พังงา

 

2. พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว หรือมีการระบาด 6 จังหวัด ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร
 • ชลบุรี
 • สมุทรปราการ
 • นนทบุรี
 • กาญจนบุรี
 • ปทุมธานี
 • จำนวนเป้าหมายในการฉีดโดยรวมเดือน ก.พ. 65

 

ประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เคยได้รับวัคซีน (เข็ม 1-2) จำนวน 0.5 ล้านราย

สูตร แอสตร้าเซนเนก้า – แอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า – ไฟเซอร์

วัคซีน แอสตร้าเซนเนกก้า 0.5 ล้านโดส และ ไฟเซอร์ 0.5 ล้านโดส

 

ประชากรอายุ 12-17 ปี ไม่เคยได้รับวัคซีน (เข็ม 1-2) จำนวน 0.05 ล้านราย

สูตรวัคซีน ไฟเซอร์ – ไฟเซอร์ (ฝาม่วง) จำนวน 0.1 ล้านโดส

เด็กอายุ 5-11 ปี ที่มี 7 กลุ่มโรคเรื้อรังและนักเรียนระดับป.5-6 (เข็ม 1) จำนวน 1 ล้านราย

สูตรวัคซีน ไฟเซอร์ – ไฟเซอร์ (ฝาส้ม) จำนวน 0.1 ล้านโดส

 

เข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยง ผู้ประกันตน จำนวน 8 ล้านราย

สูตรวัคซีน ซิโนแวค – แอสตร้าเซนเนก้า – แอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า – แอสตร้าเซนเนก้า – ไฟเซอร์

จำนวนวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 6 ล้านโดส และ ไฟเซอร์ 2 ล้านโดส

 

เข็มกระตุ้นผู้ที่เคยติดเชื้อ จำนวน 0.5 ล้านราย

สูตรวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า

จำนวนวัคซีน 0.5 ล้านโดส

 

สำรองสำหรับตอบโต้การระบาด จำนวน 1 ล้านราย

สูตรวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า

จำนวนวัคซีน 1 ล้านโดส

 

**รวมทั้งหมด 11.6 ล้านโดส แบ่งเป็น แอสตร้าเซนเนก้า 8 ล้านโดส ไฟเซอร์ 3.6 ล้านโดส

 

เปิด 10 จังหวัด "ฉีดวัคซีนเข็ม 4" พร้อมเงื่อนไข