"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เช็ควัน-เงื่อนไขที่นี่

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เช็ควัน-เงื่อนไขที่นี่

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ 31 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565 เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

"โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า" เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ (Pfizer) พร้อมจัดฉีดตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" เข็ม 2 เมื่อช่วงเดือนตุลาคม และเดือนพฤษภาคม 2564 มีเกณฑ์ดังนี้ 

 

 

1. รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็ม ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยได้รับการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯเข็มที่ 2 เมื่อเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2564 

 

2. ท่านสามารถดูวันนัดฉีดวัคซีนของท่านได้ผ่านไลน์หรือแอปพลิเคชั่น "หมอพร้อม" และมารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 ตามวันเวลาที่โรงพยาบาลแจ้ง 

 

3. หากไม่สะดวกในวันนัดที่โรงพยาบาลแจ้ง กรุณาโทรติดต่อขอเลื่อนนัดที่คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ หมายเลข 02-475-2886 วันจันทร์ถึงศุกร์ เฉพาะวันทำการ เวลา 13.00 - 15.30 น. 

 

 

4. กรณีที่ท่านได้ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็ม 3 ไปแล้วไม่ต้องมา ตามที่ โรงพยาบาลแจ้งนัด 

 

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ไฟเซอร์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เช็ควัน-เงื่อนไขที่นี่

 

ที่มา ประชาสัมพันธ์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.