ช่วงปีใหม่! ผู้ประกันตน ลูกจ้างเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษารพ.ได้ทุกแห่งฟรี

ช่วงปีใหม่! ผู้ประกันตน ลูกจ้างเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษารพ.ได้ทุกแห่งฟรี

รมว.แรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตน เดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่ กำชับ ประกันสังคม ดูแลเรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษารพ. ทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายเตือน ดูแลสุขภาพตัวเอง ไม่ประมาท.....การ์ดอย่าตกช่วงวิกฤตโควิด 19

          นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่จะเดินทาง กลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ 2565 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน พร้อมกำชับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ให้บริการรวมถึงอำนวยความสะดวก พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เรื่อง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน แก่ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในขณะเดินทาง ด้วยความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง

พร้อมแนะนำให้ พกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้ หากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับอุบัติเหตุ หรือมีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที สำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาจ่ายประโยชน์ทดแทนค่าบริการทางการแพทย์ให้ภายใน 72 ชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด

ช่วงปีใหม่! ผู้ประกันตน ลูกจ้างเจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารักษารพ.ได้ทุกแห่งฟรี

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง แจ้งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ทราบโดยเร็ว ตั้งแต่เข้ารับการรักษา เพื่อให้โรงพยาบาลรับผิดชอบให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนต่อไป

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากย้ำ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการ แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยไม่จำเป็น และรวมตัวของคนจำนวนมาก และง่ายต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค พร้อมดูแลสุขภาพตัวเอง อย่าประมาท สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ตลอดเวลาหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง