อัพเดท! ช่องทางรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนม.39

อัพเดท! ช่องทางรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนม.39

ประกันสังคม เพิ่มอีกช่องทางรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม บริการให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม ณ จุดชำระเงินในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปที่มีสัญลักษณ์ มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ จำนวน 1,781 สาขา ซึ่งเปิดให้บริการผู้ประกันตน ม.39 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

 

 

 

  • เพิ่มช่องทางชำระเงินสมทบผู้ประกันตนม.39

โดย ผู้ประกันตนม.39 ามารถชำระเงินสมทบงวดเดือนปัจจุบัน 1 งวด และงวดเดือนย้อนหลัง พร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี) ได้ 1 งวด เพียงผู้ประกันตนยื่นบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเงินสมทบที่ต้องนำส่ง พนักงานเคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม จะออกหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ประกันตนทันที

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม ยังสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.th/erc ในวันถัดจากวันที่ชำระเงินตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป โดยฟรีค่าธรรมเนียม

 

สอบถามข้อมูลการใช้บริการได้ที่ ศูนย์บริการบุญเติม โทร 1220 Facebook : บุญเติม ตู้เติมเงินออนไลน์ (www.facebook.com/Boonterm) Line : @boonterm.th (https://lin.ee/A8wXYtb) หรือที่ Website : www.boonterm.com หากผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง