โอนเงินเยียวยา 183 ล้านบาท มาตรา40 รีบเลย สมัครเป็นผู้ประกันตนหากไม่อยากพลาดสิทธิ

โอนเงินเยียวยา 183 ล้านบาท มาตรา40 รีบเลย สมัครเป็นผู้ประกันตนหากไม่อยากพลาดสิทธิ

อัพเดท เยียวยาล่าสุด เช็คสิทธิ มาตรา 40 รอบใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 หากไม่อยากพลาดสิทธิ เช็คที่นี่

อัพเดท เยียวยาล่าสุด เช็คสิทธิ มาตรา 40 รอบใหม่ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้รีบสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมรีบชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 และให้ทางสมาคมฯ ดังกล่าวข้างต้น รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เท่านั้น และรีบดำเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนไว้หรือไม่

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- รัฐบาลโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33 - ม.39 - ม.40 รอบแรก 3 หมื่นราย

- ตรวจสอบสถานะโอน "เงินเยียวยาประกันสังคม" ม.33-ม.39-ม.40 รับ 5,000 บาท

- วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 เพื่อรับเงินเยียวยา รีบเลยก่อน 14 ม.ค.2565

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า มติเห็นชอบอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเยียวยา พี่น้องผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพรายละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 1 เดือนให้กับผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทยทั้งมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

 

ส่วน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 และได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนนั้นจริง โดยสำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินในรอบแรกให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิดังกล่าวข้างต้นผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนไว้ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นี้แน่นอน

 

สำหรับการโอนเงินในงวดที่ 1 นี้จะโอนให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 8,133 ราย มาตรา 39 จำนวน 953 ราย มาตรา 40 จำนวน 27,618 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 183,520,000 บาท

 

ตรวจสอบสิทธิ "เงินเยียวยาประกันสังคม"

 

1.เข้าไปที่เวบไซต์ www.sso.go.th

2.เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)

3.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

4.กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

 

การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถทำได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 

- หน่วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นทุกสาขา , ธนาคาร ธ.ก.ส.ทุกสาขา และบิ๊กซี หรือสมัครที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา ผ่านเครือข่ายประกันสังคม

 

- สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 

 

หลักฐานการสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว หรือสมัครง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่าน www.sso.go.th เมนู ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 

  • สัญชาติไทย
  • มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
  • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
  • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00) 
  • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์