เช็คด่วน! เยียวยาประกันสังคม อาชีพ "คนกลางคืน" โอนแล้ววันนี้ 5000

เช็คด่วน! เยียวยาประกันสังคม อาชีพ "คนกลางคืน" โอนแล้ววันนี้ 5000

โอนแล้ววันนี้ 5000 เยียวยวกลุ่ม "คนกลางคืน" ส่วนใครไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ให้รีบสมัครพร้อมชำระเงินสมทบภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 เช็ครายละเอียดที่นี่!!

เพจ ไทยคู่ฟ้า อัพเดตความคืบหน้า การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปิน นักดนตรี ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชี "พร้อมเพย์" ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนกลุ่มแรก ในวันที่ 29 ธ.ค. 64 และจะจ่ายเยียวยาให้ครบตามกลุ่มเป้าหมาย ไม่เกินสิ้นเดือน มี.ค. 65

 

 

สำหรับกลุ่มคนบันเทิงที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40 ให้รีบสมัครพร้อมชำระเงินสมทบภายในวันที่ 14 ม.ค. 65 และให้สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับรอง ภายในวันที่ 28 ม.ค. 65 เพื่อขอรับสิทธิเงินเยียวยาต่อไป

กรณีมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง