"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปี 2565 ปรับเกณฑ์ใหม่ ใช้บัตร ปชช.แทนได้ เช็คเงื่อนไข

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปี 2565 ปรับเกณฑ์ใหม่ ใช้บัตร ปชช.แทนได้ เช็คเงื่อนไข

เช็คเงื่อนไขการลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ในปี 2565 จะมีการปรับเกณฑ์ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 15 ล้านคน

การลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ในปี 2565 ที่คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในช่วงต้นปี 2565 พร้อมกับจะมีการปรับเกณฑ์ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 15 ล้านคน นั้น 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เปิดลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ต้นปี 65 คาดมีผู้ได้รับสิทธิ์ 15 ล้านคน

 

นอกจากนี้การใช้สิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่นั้น นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประชาชนแทนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

 

เบื้องต้น ได้กำหนดเกณฑ์รายได้ของครอบครัวที่จะนำมาคำนวณสิทธิ คือ ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี จากเดิมที่ใช้เพียงรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

 

เช็คเงื่อนไขเบื้องต้น หลักเกณฑ์ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ 

 

  • ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
  • นำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท 
  • นำเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณา
  • ใช้บัตรประชาชน แทน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับลงทะเบียน 
  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการเก่าต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อทบทวนสิทธิ์

 

 

เงื่อนไขเดิม 

 

  • อายุไม่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงิน คือ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
  • ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน ต้องมีบ้านหรือทาวเฮ้าส์พื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร จะต้องมีที่ดินไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่