ขยายเวลาช่วย "ค่าไฟ" ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครยังไม่ลงทะเบียนมีวิธี

ขยายเวลาช่วย "ค่าไฟ" ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครยังไม่ลงทะเบียนมีวิธี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขยายเวลาช่วย "ค่าไฟฟ้า" แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เป็นระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขยายเวลาช่วย "ค่าไฟฟ้า" แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้สามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเวลา 12 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ย้ำ อย่าลืมลงทะเบียน "ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ" 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

- เช็คด่วน กฟภ.เปิดลงทะเบียน "ผ่อนชำระค่าไฟฟ้า" ผ่าน 3 ช่องทาง เริ่มวันนี้

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือ "ค่าไฟฟ้า" เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ) กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดและหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือนให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 

สำหรับผู้ที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน และประสงค์จะขอรับสิทธิสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Shop,  PEA Mobile Shop, Application PEA Smart Plus และ www.pea.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก

 

 

ขั้นตอนการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

1.ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิผ่านช่องทางต่างๆ (เพียงครั้งเดียว) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

2.ชำระเงินตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า 1 สิทธิต่อครัวเรือน ต่อบิลเดือน

 

3.ค่าไฟฟ้าที่ท่านชำระได้เงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนถัดไป

 

ขยายเวลาช่วย \"ค่าไฟ\" ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครยังไม่ลงทะเบียนมีวิธี

 

ขยายเวลาช่วย \"ค่าไฟ\" ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครยังไม่ลงทะเบียนมีวิธี

 

CR : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค