อัพเดทตารางสอบ "TCAS65" สำหรับ "DEK65"

อัพเดทตารางสอบ "TCAS65"  สำหรับ "DEK65"

"DEK65" ต้องรู้! อัพเดทตารางสอบ "TCAS65" และปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อม

"TCAS" ย่อมาจาก "Thai University Central Admission System" เป็นระบบที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าเรียนต่อในระดับ "อุดมศึกษา" ที่มีมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน 

สำหรับนักเรียนที่จะต้องเรียนต่อ ในปี 2565 หรือ "DEK65" จะต้องเตรียมตัวสมัครและสอบในระบบนี้เช่นกัน "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมรายละเอียดและไทม์ไลน์การสมัครสอบ TCAS65 อีกครั้งเพื่ช่วยให้เตรียมตัวและวางแผนได้ง่ายขึ้น

 

  •  ปฏิทิน TCAS65 

อัพเดทตารางสอบ "TCAS65"  สำหรับ "DEK65"

สำหรับ TCAS65 มีทั้งหมด 4 รอบ ซึ่งแต่ละรูปมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

 

รอบที่ 1 : Portfolio

ใช้แค่แฟ้มสะสมผลงาน สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย เหมาะกับคนที่มีผลงานโดดเด่น และมีคุณสมบัติถึงตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด เพราะจะต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถต่างๆ

ประกาศผลในระบบ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนยันสิทธิในระบบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 สละสิทธิ์ในระบบ 9 กุมภาพันธ์ 2565

 

รอบที่ 2 : โควต้า 

มีการใช้คะแนนสอบ สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย เหมาะกับคนที่มีความสามารถพิเศษ และอยู่ในพื้นที่ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในรอบโควตานี้ จะมีทั้งโควตาพื้นที่ โควตาโรงเรียน และโควตาความสามารถพิเศษด้วย

การรับสมัครมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด ประกาศผลในระบบ 4 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิในระบบ 4-5 พฤษภาคม 2565 สละสิทธิ์ในระบบ 6 พฤษภาคม 2565

 

รอบที่ 3: Admission

รอบนี้จะยกเลิกเกณฑ์ Admission 2 ที่ใช้คะแนน O-NET เป็นสัดส่วนในการคัดเลือก 30%) แต่มหาวิทยาลัยสามารถออกเกณฑ์หลายรูปแบบได้ รอบนี้เหมาะกับคนที่เน้นฝึกทำข้อสอบ เพราะรอบนี้เน้นการใช้คะแนนสอบกลางเป็นหลัก

รับสมัคร 2-10 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลในระบบ 18 และ 24 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิในระบบ 18-19 พฤษภาคม 2565

รอบที่ 4: Direct Admission

สมัครโดยตรงกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS หลังสอบติด หากสอบติดแล้วไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ ก็จะถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ในรอบที่ 3 และ 4 ไม่อนุญาตให้สละสิทธิถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ)

โดยรอบนี้เหมาะกับคนที่อาจจะยังไม่ได้สมัครในรอบก่อนหน้า หรือ พลาดจากรอบก่อนๆ

การรับสมัครมหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2565 ประกาศผลในระบบ 8 และ 18 มิถุนายน 2565 ยืนยันสิทธิในระบบ 8-9 และ 18-19 มิถุนายน 2565 

ทั้งนี้ในทุกรอบจะไม่มีใช้คะแนน "โอเน็ต" ยกเว้นสถาบันนอกระบบ TCAS ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของสถาบันนั้นๆ ว่าจะใช้โอเน็ตหรือไม่

 

  •  ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT 

อัพเดทตารางสอบ "TCAS65"  สำหรับ "DEK65"

อัพเดทตารางสอบ "TCAS65"  สำหรับ "DEK65"

  •  ปฏิทินการสมัครสอบวิชาสามัญ 

อัพเดทตารางสอบ "TCAS65"  สำหรับ "DEK65"

ที่มา: TCAS