คู่มือ 'Dek65' เลือกคณะ มหาวิทยาลัยระบบ 'TCAS65' อย่างไร? ไม่ให้พลาด

คู่มือ 'Dek65' เลือกคณะ มหาวิทยาลัยระบบ 'TCAS65' อย่างไร? ไม่ให้พลาด

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสานฝันของน้องๆ เลือกสู่เส้นทางอาชีพของตนเอง ซึ่ง 'TCAS65' ที่เพิ่งเปิดเผยปฎิทินในการสอบไปเมื่อเร็วๆ นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง? ที่นี้มีคำตอบ

TCAS (Thai University Central Admission System) เป็นระบบที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องจำนวนรอบสอบ ค่าสมัคร และการนำสัดส่วนคะแนนมาใช้ในการสอบเลือกคณะ มหาวิทยาลัย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แถลงรายละเอียด TCAS 65 ทั้งปฎิทินการรับสมัคร  รูปแบบการคัดเลือก การจัดการสิทธิ์

วันนี้ กรุงเทพธุรกิจ ได้สรุปรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด ว่า TCAS65 จัดสอบกี่รอบ ค่าสมัครเท่าไหร่ รอบนี้มีความเหมือน หรือแตกต่างจากรอบที่ผ่านมา และเพื่อช่วยให้น้องๆ Dek65 ได้ตัดสินใจง่ายยิ่งขึ้น

163007692820

 • 'TCAS65' มี 4 รอบ 4 รูปแบบ  

  สำหรับการสอบ TCAS65 นี้ จะมีการสอบทั้งหมด  4 รอบ  4 รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้

รอบที่  1 Portfolio

 • ไม่ใช้คะแนนสอบ ใช้แค่แฟ้มสะสมผลงาน สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย เหมาะกับน้องๆ ที่มีผลงานโดดเด่น และมีคุณสมบัติถึงตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด เพราะจะต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถต่างๆ
 • ประกาศผลในระบบ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ยืนยันสิทธิในระบบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 สละสิทธิ์ในระบบ 9 กุมภาพันธ์ 2565

รอบที่ 2 โควต้า 

 • มีการใช้คะแนนสอบ สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย
 • เหมาะกับน้องๆ ที่มีความสามารถพิเศษ และอยู่ในพื้นที่ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในรอบโควตานี้ จะมีทั้งโควตาพื้นที่ โควตาโรงเรียน และโควตาความสามารถพิเศษด้วย
 • การรับสมัครมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด ประกาศผลในระบบ 4 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิในระบบ 4-5 พฤษภาคม 2565 สละสิทธิ์ในระบบ 6 พฤษภาคม 2565

รอบที่ 3 Admission

 • ยกเลิกเกณฑ์ Admission 2 ที่ใช้คะแนน O-NET เป็นสัดส่วนในการคัดเลือก 30%)  แต่มหาวิทยาลัยสามารถออกเกณฑ์หลายรูปแบบได้ภายในรอบนี้
 • เหมาะกับน้องๆ ที่เน้นฟิตการฝึกทำข้อสอบ เพราะรอบนี้เน้นการใช้คะแนนสอบกลางเป็นหลัก
 • รับสมัคร 2-10 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลในระบบ 18 และ 24 พฤษภาคม 2565 ยืนยันสิทธิในระบบ 18-19 พฤษภาคม 2565

รอบที่ 4 Direct Admission

 • สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย
 • ในปีนี้จะมีเพิ่มขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS หลังสอบติดด้วย
 • หากสอบติดแล้วไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ ก็จะถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 • รอบนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อาจจะยังไม่ได้สมัครในรอบก่อนหน้า หรือ พลาดจากรอบก่อนๆ
 • การรับสมัครมหาวิทยาลัย 25 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2565 ประกาศผลในระบบ 8 และ 18 มิถุนายน 2565 ยืนยันสิทธิในระบบ 8-9 และ 18-19 มิถุนายน 2565

ในรอบที่ 3 และ 4 ไม่อนุญาตให้สละสิทธิถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ

ทุกรอบ จะไม่มีใช้คะแนนโอเน็ต ยกเว้นสถาบันนอกระบบ TCAS ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของสถาบันนั้นๆ ว่าจะใช้โอเน็ตหรือไม่

163007709526

 • การเลือกอันดับ และค่าสมัครสอบ

จำนวนอันดับและค่าสมัครรอบ 3 สามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ

เลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ 

ค่าสมัครเริ่มต้น 150 สูงสุด 900 บาท โดยเรียงค่าใช้จ่ายดังนี้

  • 1 อันดับ 150 บาท
  • 2 อันดับ 200 บาท
  • 3 อันดับ 250 บาท
  • 4 อันดับ 300 บาท
  • 5 อันดับ 400 บาท
  • 6 อันดับ 500 บาท
  • 7 อันดับ 600 บาท
  • 8 อันดับ 700 บาท
  • 9 อันดับ 800 บาท
  • 10 อันดับ 900 บาท

เริ่มลงทะเบียน myTCAS 9 ธันวาคม 2564 (เด็กที่จะสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องลงทะเบียนทุกคน)

รอบ 1, 2 และ 4 มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดระยะเวลารับสมัครเอง

ระบบการประมวลผล 2 ครั้งคือ เมื่อมีการประกาศผลครั้งแรกแล้ว หากไม่พอใจผลอันดับที่สอบติด สามารถยื่นความจำนงขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยใช้คะแนนและคณะเดิมที่เลือกมา แต่จะขอประมวลผลใหม่เฉพาะอันดับที่สูงกว่าเท่านั้น หากคณะเหล่านั้นมีคนสละสิทธิ์ ก็จะมีการประมวลผลใหม่ หากไม่สามารถขยับอันดับได้ในการประมวลผลครั้งที่ 2 ก็จะยังติดในอันดับเดิมอยู่

 • การยื่นยัน และสละสิทธิ์ 'TCAS65'

ยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาได้เพียง 1 สาขาเท่านั้น

ไม่ใช้สิทธิ์ คือ การผ่านการคัดเลือกแล้ว แต่ไม่ต้องการที่จะเรียน ให้กด "ไม่ใช้สิทธิ์" ในระบบ

สละสิทธิ์ คือ การยกเลิกการยืนยันสิทธิ์ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

การตรวจสอบการใช้สิทธิ์ คือ การที่สถาบันตรวจสอบการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อน

ทุกหลักสูตรต้องเข้าระบบเพื่อบริหารการจัดการสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรไทยหรือนานาชาติ

หากสอบติดและยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS แล้ว จะไม่สามารถไปต่อรอบอื่นได้ ต้องสละสิทธิ์ในวันที่กำหนดก่อนเท่านั้น

การสละสิทธิในระบบได้ 1 คร้ัง เพื่อสมัครคัดเลือกรอบต่อไป

ยกเว้นในกรณีที่สละสิทธิในสาขาแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ จะไม่สามารถสมัครสาขาสาขานั้นๆ ในรอบต่อไปได้ยกเว้นจะสละสิทธิสาขาดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยเอกชนมาสมัครในมหาวิทยาลัยรัฐ หรือจากมหาวิทยาลัยรัฐมาสมัครมหาวิทยาลัยเอกชน

แต่ถ้าสอบติดแล้วไม่ดำเนินการใดๆ ในระบบจะเรียกว่า "ไม่ใช้สิทธิ์" สามารถไปรอบต่อๆ ไปได้

ปีนี้ จะเปิดช่วงเวลาสละสิทธิ์ในระบบแค่ 2 ช่วงเท่านั้นคือ รอบ Portfolio และ โควตา รอบละ  1 วันเท่านั้น คือ รอบที่ 1 สละสิทธิ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และ รอบที่ 2  วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

163007684189

 • สมัครสอบ GAT/PAT ใน TCAS65

ในส่วนของการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ในปี 2565 นี้ ทปอ.จะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด และจะต้องลงทะเบียนในระบบ TCAS 65 คือ จะต้องมีบัญชี MyTcas  โดยสมัครที่เว็บ myTCAS ใช้ username  และ password เดียวกับ myTCAS

ข้อสอบที่จะใช้ใน TCAS 65 กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนในรายวิชาอื่นๆ ทปอ.เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ โดย GAT 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จะเป็นผู้ดำนินการ และวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ดำเนินการโดย

ปฎิทินสมัครสอบ GAT/PATและวิชาสามัญ

 • รับสมัครสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ ในวันที่ 15 – 28 ธันวาคม 2564
 • สอบ GAT/PAT วันที่ 12 - 15 มีนาคม 2565 
 • ประกาศผลสอบวันที่ 18 เมษายน 2565
 • สอบวิชาสามัญ วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลสอบวันที่20 เมษายน 2565
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสนามสอบที่ต้องการเข้าสอบเรียงลําดับ 5 แห่ง
 • ค่าสมัครสอบ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท
 • ค่าสมัครสอบวิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท
 • ขอยกเลิกการสอบวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญ วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565
 • โดยคืนเงินค่าสมัครสอบร้อยละ 50 ผ่านระบบพร้อมเพย์ของตนเอง
 • ยื่นคำร้องขอทบทวนผลสอบออนไลน์ 21 - 28 เม.ย. 65 ค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อคน เป็นการดูกระดาษคำตอบเทียบกับเฉลย พร้อมผลคะแนนสอบ จากนั้นจะมีปุ่มยอมรับผลหรือขอทบทวนการตรวจคำตอบ พร้อมเหตุผลเพื่อตรวจสอบต่อไปโดยเจ้าหน้าที่

อ้างอิง : myTCASDek-D.com