อัพศักยภาพ "ผู้ประกอบการ SMEs" จ.เพชรบุรี พร้อมรับเปิดเมือง

อัพศักยภาพ "ผู้ประกอบการ SMEs" จ.เพชรบุรี พร้อมรับเปิดเมือง

"ก.แรงงาน" เดินหน้าปั้นผู้ประกอบการ SMEs เมืองท่องเที่ยวจ.เพชรบุรี เพิ่มผลิตภาพแรงงาน 4.0  เตรียมศักยภาพพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว

วันนี้ ( 9 พ.ย. 2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SMEs 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้านด้วยกัน อาทิ ด้านการผลิต การบริโภค การบริการ เป็นต้น รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญต่อภาคธุรกิจ SMEs ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติ 

 

  • เพิ่มขีดความสามารถ SMEsเมืองท่องเที่ยว

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า การที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี ดำเนินการจัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการในวันนี้ ถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อที่จะทำให้ SMEs ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรคและสร้างโอกาสในการเปิดตลาดใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและบริการที่เริ่มฟื้นตัวจากโควิด-19 

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังมีโครงการสร้างเสริมและรักษาการจ้างงาน SMEs โดยโครงการนี้จะช่วยจ่ายค่าจ้างแทนนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นคนไทย คนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรี มีสถานประกอบการ SMEs อยู่จำนวน 1,973 แห่ง มีลูกจ้างถึง 15,667 คน เม็ดเงินดังกล่าวจะสามารถทำให้เกิดการหมุนเวียนของภาคเศรษฐกิจในจังหวัดเพชรบุรีต่อไป ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 

 

  • 3กิจกรรมสร้างSMEs 4.0

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SMEs 4.0

มีกิจกรรมของโครงการ 3 กิจกรรม  ได้แก่ การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานแก่สถานประกอบการ และการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เป็นต้น