รพ.ศิริราช เปิดจอง "บูสเตอร์โดส" แอสตร้าเซนเนก้า 5 พ.ย.นี้

รพ.ศิริราช เปิดจอง "บูสเตอร์โดส" แอสตร้าเซนเนก้า 5 พ.ย.นี้

รพ.ศิริราช เปิดให้ผู้ฉีด ซิโนแวค จากศิริราช ครบ 2 เข็มภายใน ก.ค.64 เข้าจองฉีด วัคซีนโควิด 19 ของ แอสตร้าเซนเนก้า เป็นวัคซีน  "บูสเตอร์โดส" หรือ "เข็ม 3" เริ่ม เที่ยง 5 พ.ย. นี้

วันนี้ (4 พ.ย.64) โรงพยาบาลศิริราช ประกาศ ขอเชิญผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของ ซิโนแวค จาก รพ.ศิริราช ครบ 2 เข็มภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เข้าจองวันและเวลาเพื่อเข้ารับการฉีด วัคซีนโควิด 19 ของ แอสตร้าเซนเนก้า เป็นวัคซีน  "บูสเตอร์โดส" หรือ "เข็ม 3"

 

โดยท่านสามารถเข้าจองผ่านทางแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect) ระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2564 โดยจะเริ่มเปิดให้จองตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และ ปิดรับจองเวลา 12.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 หรือเมื่อคิวรับจองเต็ม

  • รายละเอียดดังนี้

 

1. ผู้มีสิทธิจองคิวการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งนี้ ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคจากโรงพยาบาลศิริราชเท่านั้น

2. เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคครบ 2 เข็ม ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

3. ผู้จองวัคซีนจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแอสตร้าเซนเนก้า เป็นบูสเตอร์โดสหรือเข็ม 3

4. ฉีดวัคซีนในวันที่ 18 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. (ปิดรับลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนเวลา 14.30 น.)

5. สถานที่ฉีดวัคซีน (1) หอประชุมราชแพทยาลัย หรือ (2) ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล วิทยาเขตบางกอกน้อย (อาจเปลี่ยนแปลงสถานที่ฉีดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นกับภารกิจการฉีดวัคซีน ณ วันนั้น  สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2414 1382 และ 0 2414 1384)

6. หลักฐานที่ต้องเตรียมมาสำหรับการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
    (1.) บัตรประจำตัวประชาชน
    (2.) ใบรับรองการได้รับการฉีดวัคซีน (vaccine certificate) หรือ ข้อมูลบนระบบหมอพร้อม ที่แสดงว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคครบ 2 เข็มไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยเป็นการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวคที่โรงพยาบาลศิริราช

 

จึงขอเชิญผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแอสตร้าเซนเนก้าเป็นบูสเตอร์โดสหรือเข็ม 3 เข้าจองวันและเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านทางแอปพลิเคชัน ศิริราชคอนเน็ค (Siriraj Connect)