1 พ.ย. ดีเดย์เปิด พิพิธภัณฑ์ "ศิริราช" พร้อมโปรโมชั่น

1 พ.ย. ดีเดย์เปิด พิพิธภัณฑ์ "ศิริราช" พร้อมโปรโมชั่น

พิพิธภัณฑ์ "ศิริราช" เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม วันที่ 1 พ.ย. พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ "ตั๋วเดียวเที่ยวทั่วพิพิธภัณฑ์ศิริราช" หลังจากปิดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. - 31 ต.ค. 64

หลังจาก พิพิธภัณฑ์ "ศิริราช"  ได้ปิดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. - 31 ต.ค. 64 ล่าสุด โรงพยาบาลศิริราช ประกาศว่า  พิพิธภัณฑ์ "ศิริราช" เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม วันที่ 1 พ.ย. พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ "ตั๋วเดียวเที่ยวทั่วพิพิธภัณฑ์ศิริราช"

 

สำหรับพิพิธภัณฑ์ศิริราช เป็นทั้งแหล่งรวมความรู้ด้าน การแพทย์ และทางประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยาก ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก

 

ส่วนแรก นิทรรศการด้านการแพทย์  นำเสนอสิ่งจัดแสดงเรียนรู้ร่างกายมนุษย์ทุกระบบ  เช่นการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ แฝดชนิดต่างๆ  ที่ไม่ควรพลาดคือ ผลงานชำแหละเส้นประสาทและหลอดเลือดแดงทั่วร่างกาย สุดยอดฝีมือหนึ่งเดียวในโลก นอกจากนี้ยังพาท่านรู้จักโรคต่าง ๆ ที่คนไทยเป็นกันมาก เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง 

 

1 พ.ย. ดีเดย์เปิด พิพิธภัณฑ์ "ศิริราช" พร้อมโปรโมชั่น

ส่วนที่สอง พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดสร้างขึ้นโดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย-วังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย  การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย นำเสนอโดยใช้สื่อประสมอย่างทันสมัย

 

1 พ.ย. ดีเดย์เปิด พิพิธภัณฑ์ "ศิริราช" พร้อมโปรโมชั่น

และขอแนะนำส่วนจัดแสดงใหม่ "พิพิธภัณฑ์ศัลยศาสตร์ศิริราช" นำเสนอเรื่องราวสู่จุดกำเนิดวงการศัลยศาสตร์ไทยที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี สัมผัสบรรยากาศห้องผ่าตัดจำลอง และเรียนรู้โรคทางศัลยกรรมจากหลากสาขาวิชาผ่านสิ่งแสดงของจริงที่หาชมได้ยาก     

 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.30 น.  และเพื่อเป็นการขานรับนโยบายเปิดประเทศ ทางพิพิธภัณฑ์ศิริราชจัดโปรโมชั่นพิเศษลดอัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 80 บาท  (จาก 150 บาท) เด็กต่ำกว่า 18 ปี  25 บาท  (จาก 30 บาท) ชาวต่างชาติ 200 บาท    (จาก 300 บาท) หรือเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 0 2419 2617 พิพิธภัณฑ์ศิริราช แหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มีชีวิต
 

1 พ.ย. ดีเดย์เปิด พิพิธภัณฑ์ "ศิริราช" พร้อมโปรโมชั่น