รวมครบ! ศบค. คลายล็อกล่าสุด 10 กิจการ/กิจกรรม อะไรเปิดได้-ไม่ได้ มีอะไรบ้าง

รวมครบ! ศบค. คลายล็อกล่าสุด 10 กิจการ/กิจกรรม อะไรเปิดได้-ไม่ได้ มีอะไรบ้าง

"ที่ประชุม ศบค." พิจารณา 10 กิจการกิจกรรม ที่เปิดได้ และ ยังคงเปิดไม่ได้ จากข้อเสนอ "ปรับมาตรการ" สำหรับกิจการที่ปิดตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

วันนี้ (27 ก.ย. 64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวภายหลังการ ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ โดยระบุถึง ที่ประชุม ศบค. ได้ทำการพิจารณา 10 กิจการกิจกรรม เพื่อจะได้มีการเปิดภายใต้ COVID-Free setting และมีแนวปฏิบัติที่ออกมาอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ข้อเสนอ "ปรับมาตรการ" สำหรับกิจการที่ปิดตามข้อกำหนดฉบับที่ 28 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาและเด็กก่อนวัยเรียน

เปิดดำเนินการได้ แต่ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการดรคติดต่อจังหวัด / กทม.

2.ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ

เปิดดำเนินการได้ จำกัดจำนวน เช่น คน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร หรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75 % (ตามกำหนด) สวมหน้ากากตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหาร เคร่งครัดมาตรการฯ

3. พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือโบราณสถาน

เปิดดำเนินการได้ จำกัดจำนวน เช่น คน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร หรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75 % (ตามกำหนด) สวมหน้ากากตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหาร เคร่งครัดมาตรการฯ

อ่านข่าว : ร้านอาหารวอน ’ขยาย’ เวลาเปิดถึงสี่ทุ่ม

รวมครบ! ศบค. คลายล็อกล่าสุด 10 กิจการ/กิจกรรม อะไรเปิดได้-ไม่ได้ มีอะไรบ้าง

4. ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์

เปิดดำเนินการได้ จำกัดจำนวน เช่น คน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร หรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75 % (ตามกำหนด) สวมหน้ากากตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหาร เคร่งครัดมาตรการฯ

5. ร้านทำเล็บ

เปิดดำเนินการได้ โดยนัดหมายล่วงหน้า

6. ร้านสัก

เปิดดำเนินการได้ โดยนัดหมายล่วงหน้า ลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือ มี ATK/RT-PCR ผลเป็นลบใน 72 ชั่วโมง

7. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด/สปา)

เปิดดำเนินการได้ โดยนัดหมายล่วงหน้าจำกัดเวลาบริการ ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนสามารถเปิดบริการที่ใช้น้ำเพื่อสุขภาพในกิจการสปา ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (ลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ มี ATK / RT-PCR ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ยังไม่เปิดบริการอบไอน้ำ

รวมครบ! ศบค. คลายล็อกล่าสุด 10 กิจการ/กิจกรรม อะไรเปิดได้-ไม่ได้ มีอะไรบ้าง

8. ธุรกิจโรงภาพยนตร์ หรือ ฉายภาพยนตร์

เปิดดำเนินการได้ ถึง 21.00 น. ลดจำนวนเหลือ 50% และการนั่งที่เว้นที่ แต่ถ้ามาด้วยกันให้นั่งด้วยกันได้ สวมหน้ากากตลอดเวลา ไม่รับประทานอาหาร

9. การเล่นดนตรีในร้านอาหาร

เปิดดำเนินการได้ จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 5 คน นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานักร้องถอดหน้ากากอนามัยเฉพาะเวลาร้องเพลงหรือแสดง ห้ามสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้องนักดนตรีและลูกค้า

10. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ

ยังไม่เปิดดำเนินการ ให้มีการติดตามสถานการณ์ 2- 4 สัปดาห์ เนื่องจากทำให้มีการเดินทางเข้าร่วมอบรมสัมมนาจากหลายพื้นที่ และมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก

 

รวมครบ! ศบค. คลายล็อกล่าสุด 10 กิจการ/กิจกรรม อะไรเปิดได้-ไม่ได้ มีอะไรบ้าง

"ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องมีการตรวจสอบ และปรับปรุง ระบบหมุนเวียนอากาศ รวมทั้งจัดการสถานที่ให้เป็นไปตาม มาตรการ COVID-Free setting ก่อนเปิดทำการ ขณะเดียวกัน มีการพูดคุยในการแสดงมหรสพ ซึ่งนายกรัฐมนตรี และ ผอ.ศบค. บัญชาให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ไปทำรายละเอียดมาเพื่อให้เกิดมาตรการ ให้สามารถประกอบกิจการกิจกรรมได้ ซึ่งจะเป็นทิศทางต่อไป" โฆษก ศบค. กล่าว