"ศบค." ลดเวลา "เคอร์ฟิว" ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน

"ศบค." ลดเวลา "เคอร์ฟิว" ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน

"ที่ประชุม ศบค." เคาะลดเวลา "เคอร์ฟิว" 22.00 – 04.00 น. ให้ดำเนินการอย่างน้อย 15 วัน และประเมินอีกรอบ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือน ปรับเวลาห้าง ตลาดนัด ร้านสะดวกซื้อ เปิดได้ถึง 21.00 น.

วันนี้ (27 ก.ย. 64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวภายหลังการ ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ โดยระบุว่า ที่ประชุม ศบค. มีการพิจารณาความเหมาะสมในการขยายประกาศสถานการ์ฉุกเฉินทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรในคราวที่ 14 ในตอนนี้ได้เห็นภาพว่า สมควรขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 14 ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 64 เนื่องจากในการจะใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ ณ ตอนนี้มีการเตรียมการ

 

อย่างไรก็ตาม จะมีรายละเอียดออกมาเพื่อไปสู่การเปลี่ยนผ่าน ต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งในส่วนของ หน่วยงานที่จะรับช่วงต่อจาก ศบค. และศูนย์บูรณาการกทม.ปริมณฑล รวมถึงจังหวัดต่างๆ ที่จะต้องปรับแบบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งในการใช้อำนาจทาง พ.ร.ก. โรคติดต่อ ต้องมีขั้นตอนต่างๆ เชื่อมไป ระดับจังหวัด ต้องใช้เวลาสักช่วงหนึ่ง ในฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายปกครอง และกระทรวงสาธารณสุข เชื่อมกันอยู่ ดังนั้น ใช้ไปต่อ 2 เดือน

 

  • ลดเวลา "เคอร์ฟิว"

 

ทั้งนี้ ข้อเสนอการ ปรับมาตรการ สำหรับกิจการ/กิจกรรม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในวันที่ 1 ต.ค. 64 ได้แก่

 

1. การห้ามออกเคหะสถาน

มาตรการเดิม เวลา 21.00 – 04.00 น.

มาตรการปรับ เวลา 22.00 – 04.00 น. ให้ดำเนินการอย่างน้อย 15 วัน และประเมินอีกรอบหนึ่ง

 

2. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า

มาตรการเดิม เปิดได้ถึง 20.00 น. ยกเว้นสถานกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สปา สวนสนุก สวนน้ำ ฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ และห้องประชุม/จัดเลี้ยง

 

มาตรการปรับ เปิดได้ถึง 21.00 น. ให้เปิดสถาบันกวดวิชาได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กทม. ให้เปิดโรงภาพยนตร์ สปา ห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ได้ตามแนวทางที่กำหนด แต่ยังไม่เปิดดำเนินการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก สวนน้ำ และห้องประชุมจัดเลี้ยง

 

3.ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือตลาดนัด (เฉพาะจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค)

มาตรการเดิม เปิดดำเนินการได้จนถึง 20.00 น.

มาตรการปรับ ให้สามารถดำเนินการได้ถึง 21.00 น.

 

"ศบค." ลดเวลา "เคอร์ฟิว" ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน

4. ประเภทกีฬากลางแจ้ง หรือในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศหรือประเภทกีฬาในร่ม ที่มีเครื่องปรับอากาศ

มาตรการเดิม ประเภทกีฬากลางแจ้ง หรือในร่วม ที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ เปิดไม่เกิน 20.00 น. โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม ส่วนประเภทกีฬาในร่วม ที่มีเครื่องปรับอากาศ ยังไม่เปิดดำเนินการสามารถใช้สนามกีฬาทุกประเภทเพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาทรมชาติได้ โดยแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ทราบ

 

มาตรการปรับ  เปิดดำเนินการได้ทุกประเภทกีฬา ไม่เกิน 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดสถานที่ และประเภทกีฬา

- กรณี ประเภทกีฬาในร่ม จัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม

- กรณี ประเภทกีฬากลางแจ้ง จัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชม ไม่เกิน 25% ของความจุสนาม ผู้ชมได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ มี ATK/RT-PCR ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ กรณีมีการแข่งขันให้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. (กระทรวงการท่องเที่ยวฯ(กกท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กรมควบคุมโรค) จัดทำแนวปฏิบัติฯ)

 

"ศบค." ลดเวลา "เคอร์ฟิว" ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน

 

  • คงระดับสี พื้นที่ควบคุม

 

โฆษก ศบค. กล่าวว่า สำหรับสถานะของแต่ละจังหวัดยังคงเดิม ได้แก่ สีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด สีแดง 37 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และสีส้ม 11 จังหวด พื้นที่ควบคุม

 

"ศบค." ลดเวลา "เคอร์ฟิว" ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน

 

"อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังคงมาตรการเดิม แต่ปรับบ้างในรายละเอียด ขอให้ผู้ที่ประกอบกิจการกิจกรรม เข้าไปดูมาตรการที่ได้ปรับให้ได้ท่านได้ทำกิจการเพิ่มขึ้น แต่ขอให้คงความควบคุมการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลไว้ก่อน คิดว่าทุกคนติดเชื้อไว้ก่อน เพื่อให้คงกิจการกิจกรรมได้นานที่สุด" 

 

"ศบค." ลดเวลา "เคอร์ฟิว" ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน