'เยียวยาเกษตรกร' เงินห้าพัน 'ธ.ก.ส.' ยังมีสิทธิ์อีก 3.4 แสนรายรีบเช็คสถานะ

'เยียวยาเกษตรกร' เงินห้าพัน 'ธ.ก.ส.' ยังมีสิทธิ์อีก 3.4 แสนรายรีบเช็คสถานะ

“เยียวยาเกษตรกร” ตรวจสอบสิทธิ์ “ธ.ก.ส.” ห้าพัน อีก 3.4 แสนรายยังได้เงินเยียวยารีบเช็คสถานะ www.moac.go.th

โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 รับ เงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล

ล่าสุดนั้น ยังมีเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ จำนวน 342,464 ราย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

  • เกษตรกรที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี 60,474 ราย
  • ส่งคืนให้กระทรวงเกษตรตรวจสอบสถานะ 132,905 ราย
  • เกษตรกรตรวจสอบสถานะเพิ่มเติม 22,372 ราย
  • กลุ่มที่ไม่สามารถโอนเงินได้เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงิน หรือแจ้งเลขที่บัญชีผิด 126,713 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159331769055

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการเยียวยาเกษตรกรกลุ่ม 3 หรือ เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก นั้น เมื่อระบบบันทึกข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรจาก แบบ ทบก.01 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและยืนยันในระบบ ทบก. ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

โดยคาดว่า ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถส่งข้อมูลให้ สำนักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) หรือ ธ.ก.ส. ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 และดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรครั้งเดียวเป็นเงิน 15,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เกษตรกรสามารถ ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ ผ่านทางเว็บไซต์ เยียวยาเกษตรกร.com ตลอด 24 ชั่วโมง หรือตรวจสอบผ่านแอพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile หรือผ่านบริการ SMS Alert (การแจ้งเตือนผ่านเอส เอ็ม เอส สามารถสมัครใช้บริการได้ที่สาขา)

สำหรับธนาคารอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารนั้นๆ หรือหากต้องการตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ก็สามารถติดตามผลได้ทาง www.moac.go.th หรือ แอพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งทางระบบ ios และ android

159331770336