"ประกันสังคม" มาตรา 40 ทยอยโอน "เงินสมทบ" คืนผู้ประกันตน ม.40 วันละ 1 ล้านราย

"ประกันสังคม" มาตรา 40 ทยอยโอน "เงินสมทบ" คืนผู้ประกันตน ม.40 วันละ 1 ล้านราย

"ประกันสังคม" มาตรา 40 เริ่มทยอยโอนเงินคืนกรณีลดอัตรา "เงินสมทบ" วันนี้วันแรก โดยโอนตามลำดับรหัสพื้นที่วันละ 1 ล้านราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้คืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบ เข้ากองทุน "ประกันสังคม" สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 (ม.40) ที่ชำระ "เงินสมทบ" เต็มจำนวน งวดเดือน ส.ค. 2564 - ม.ค. 2565 และ งวดเดือน ก.พ. - ก.ค. 2565 

โดย "ประกันสังคม" มาตรา 40 จะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

โดยมีผู้ประกันตนมาตรา 40 (ม.40) ที่ได้รับคืนเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,135,442 ราย จำนวนเงิน 447,246,778 บาท โดยเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม – 11 สิงหาคม 2565 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ซึ่งธนาคารกรุงไทย จะทำการโอนเงินวันละ 1 ล้านราย

 

"ประกันสังคม" มาตรา 40 ทยอยโอน "เงินสมทบ" คืนผู้ประกันตน ม.40 วันละ 1 ล้านราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ "ประกันสังคม" จะทำการโอนตามลำดับรหัสพื้นที่เริ่มจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และสุดท้ายในพื้นที่ภาคใต้ ขอให้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ม.40) รอรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้เลย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ฝากถึง ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ยังไม่ได้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ขอให้รีบดำเนินการผูกบัญชีก่อน 8 กันยายน 2565 ซึ่งจะได้รับการโอน "เงินสมทบ" คืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 2565

สำหรับผู้ประกันตนท่านไหน ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ ขอให้ไปดำเนินการ ณ สำนักงานประกันสังคม ในพื้นที่ที่สะดวก เพื่อขอรับคืน "เงินสมทบ" ได้

"ประกันสังคม" มาตรา 40 กำหนดวันโอนคืน "เงินสมทบ" ให้ผู้ประกันตน ดังนี้

  1. ผู้ที่ผูกบัญชีก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 8-11  ส.ค. 2565
  2. ผู้ที่ผูกบัญชีก่อน 8 ก.ย. 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 2565