"ประกันสังคม" มาตรา 40โอนเงินสมทบคืน ผ่านพร้อมเพย์ วันนี้ (8 ส.ค.65)

"ประกันสังคม" มาตรา 40โอนเงินสมทบคืน ผ่านพร้อมเพย์ วันนี้ (8 ส.ค.65)

เตรียมรับเงิน! "ประกันสังคม" เตรียมคืนเงินสมทบ ผู้ประกันตน มาตรา 40 (ม.40) ให้แก่ผู้ที่จ่ายเงินสมทบเกิน เริ่มวันนี้ (8 ส.ค.65) ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

ภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ "ประกันสังคม" ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ม.40) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้เหลือร้อยละ 60 ของ  "เงินสมทบ"  (เดิม) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ส.ค. 2564 - ม.ค. 2565 และต่อเนื่องอีก 6 เดือน ก.พ.- ก.ค. 2565

ล่าสุด สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เตรียมคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบ สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 (ม.40) ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ส.ค. 2564 - ม.ค. 2565 และ งวดเดือน ก.พ. - ก.ค. 2565 โดยจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน

 

 

"ประกันสังคม" มาตรา 40โอนเงินสมทบคืน ผ่านพร้อมเพย์ วันนี้ (8 ส.ค.65)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ประกันสังคม" กำหนดวันโอนคืน "เงินสมทบ" ให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 (ม.40) ดังนี้

  • ผู้ที่ผูกบัญชีก่อนวันที่ 1 ส.ค. 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 8-11  ส.ค. 2565
  • ผู้ที่ผูกบัญชีก่อน 8 ก.ย. 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ย. 2565

ผู้ประกันตนมาตรา 40 (ม.40) ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน ต้องการรับคืน "เงินสมทบ" ดังนี้

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สปส.1-40/7) ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม 
  • ขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ