คุณแม่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 รับเงินสงเคราะห์บุตรง่ายๆผ่านพร้อมเพย์ เช็กเลย

คุณแม่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 รับเงินสงเคราะห์บุตรง่ายๆผ่านพร้อมเพย์ เช็กเลย

คุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตร จาก ประกันสังคม ได้ 800 บาทต่อเดือนต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คนผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว สามารถเช็กรายละเอียดได้เลย

ประกันสังคม แนะนำสำหรับคุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามารถรับเงินสงเคราะห์บุตร จาก ประกันสังคม ได้ 800 บาทต่อเดือนต่อคน คราวละไม่เกิน 3 คนผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว สามารถเช็กรายละเอียดได้เลย ที่นี่

คุณแม่ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามารถรับ "เงินสงเคราะห์บุตร" ผ่านพร้อมเพย์ เพียงแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ลงทะเบียนผ่านธนาคารเจ้าของบัญชี

ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน

หากต้องการยื่นเรื่องหรือแจ้งเปลี่ยนวิธีรับเงินผ่านพร้อมเพย์ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

คุณแม่ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 รับเงินสงเคราะห์บุตรง่ายๆผ่านพร้อมเพย์ เช็กเลย

 

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง มีดังนี้

1.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 4 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 (ภายในกระทรวงมหาดไทย) โทรศัพท์ : 0-2622-2500-17

2. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ซอย 10 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (ตรงข้ามประชาชื่น 44 ใกล้โรงเรียนเพชรรัตน์) โทรศัพท์ : 0-2954-2577

3. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 อาคาร 12 ชั้น กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2248-4867,0-2245-1220

4. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ซอยสีลม 10 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่) โทรศัพท์ : 0-2634-0180-95

5. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 ซอยรัชดา 6 ถนนรัชดาภิเษก-ท่าพระ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 (อยู่ในซอยรัชดา 6) โทรศัพท์ : 0-2476-8787, 0-2476-9016, 0-2476-9982

6. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 อาคารทาคูนิ ชั้น 4-5 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ : 0-2455-8989 

7. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ : 0-2415-0995

8. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 อาคารไอทีเอ็ม เลขที่ 255 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2743-3690 

9. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ศูนย์การค้าพันธู์ทิพย์ บางกะปิ ชั้น 5 เลขที่ 3191, 38 :ซอยลาดพร้าว 127 (อุทิศ 1) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

10. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510 (ตรงข้ามตลาดมีนบุรี) โทรศัพท์ : 0-2517-9222

11. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 ถนนพระราม 3 ซอย 27 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-5958 

12. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 2) แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กทม 10260 โทรศัพท์ : 0-2311-5935-9, 0-2311-6507-9, 0-2311-6527-8

 

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม