"มาตรา 40" ใครจ่ายเงินสมทบเต็มจำนวนฟังทางนี้ เปิดช่องทาง วิธียื่นขอเงินคืน

"มาตรา 40" ใครจ่ายเงินสมทบเต็มจำนวนฟังทางนี้ เปิดช่องทาง วิธียื่นขอเงินคืน

"มาตรา 40" ใครจ่ายเงินสมทบเต็มจำนวนฟังทางนี้ เปิดช่องทาง วิธียื่นขอเงินคืน ตามที่มการเผยแพร่ข้อมูล ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน "มาตรา 40" ยื่นขอคืนเงินสมทบสำหรับผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนจริงหรือไม่นั้น

ตามที่มการเผยแพร่ข้อมูล ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน "มาตรา 40" ยื่นขอคืนเงินสมทบสำหรับผู้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนจริงหรือไม่นั้น ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "มาตรา 40" ประกันสังคม ลดเงินสมทบ 3 เดือนอัปเดตเหลือกี่บาท ทบทวนวิธีสมัคร

- "สมทบประกันสังคม 2565" ลดจ่ายม.33เหลือ1% ม.39แค่1.9% ม.40เพียง40-180บาท

- ครม.เคาะ! ลดเงินสมทบ “ประกันสังคม” ม.33 - ม.39 - ม.40 จ่ายเดือนละเท่าไร ?

 

สำนักงานประกันสังคม ปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินสมทบตาม มาตรา 40 โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ดังนั้น ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิที่ชำระเงินเต็มจำนวน ให้ยื่นคำร้องขอรับเงินคืนตามแบบคำขอ (สปส.1-40/7) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

 

การขอรับเงินคืนมี 3 ทางเลือก ดังนี้

  1. ณ สำนักงานประกันสังคม
  2. ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.
  3. ธนาคาร

 

และให้ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ ยื่นคำร้องขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืนต่อสำนักงานภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงินคืน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน โทร 1506 กด 1

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/ หรือโทร 1506

 

"มาตรา 40" ใครจ่ายเงินสมทบเต็มจำนวนฟังทางนี้ เปิดช่องทาง วิธียื่นขอเงินคืน

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม