เด็กนักเรียน หายจากโควิด-19 กลับเข้าเรียนได้ ไม่ต้องใช้ "ใบรับรองแพทย์"

เด็กนักเรียน หายจากโควิด-19 กลับเข้าเรียนได้ ไม่ต้องใช้ "ใบรับรองแพทย์"

รมว.ศึกษาธิการ ยืนยันเด็กนักเรียน หายจากติดเชื้อโควิด-19 สามารถกลับเข้าเรียนได้ เพียงโชว์ผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบ ไม่ต้องใช้ "ใบรับรองแพทย์"

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น และอาจจะเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งตนเองเป็นห่วงนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19

ที่ผ่านมาตนได้สั่งการให้ต้นสังกัดของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทุกแห่งกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 ในโรงเรียน และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันและตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกคน

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงเรียนบางแห่ง เมื่อนักเรียนติดโรคโควิด-19 รักษาตัวเองหาย และกักตัวครบตามที่กำหนดแล้ว ทางโรงเรียนได้ขอใบรับรองแพทย์จึงจะให้นักเรียนกลับเข้าเรียนได้ตามปกติ  ทำให้นักเรียนต้องเสียเงินจำนวนมากเพื่อให้ได้ "ใบรับรองแพทย์" มาเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียน นั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การกลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสามารถนำผลจากชุดทดสอบโควิด-19 หรือ Antigen test kit  (ATK) ที่แสดงผลผลตรวจเป็นลบ หรือ ไม่ติดเชื้อแล้วมาแสดงได้ หรือ ถ้ามีผลการตรวจ แบบ RT-PCR ก็สามารถนำมาแสดงได้ โดยไม่ต้องใช้ "ใบรับรองแพทย์" ให้สามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้เลย เพื่อให้เด็กได้เรียนต่อเนื่องไม่เกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย และให้เป็นกลุ่มเฝ้าระวัง ที่ต้องดูแลตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ

"ขณะเดียวกันดิฉันก็ได้ขอความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างทั่วถึง" นางสาวตรีนุช กล่าว