"ประกันสังคม" ใช้ใบรับรองแพทย์-ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ จริงหรือ?

"ประกันสังคม" ใช้ใบรับรองแพทย์-ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ จริงหรือ?

"ประกันสังคม" ยกระดับการให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทนตามใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง "ประกันสังคม" บริการจ่ายประโยชน์ทดแทนตามใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข นำระบบการออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (MOPH Certificate) มาใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้ใบรองแพทย์สำหรับทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการเพิ่มช่องทาง ออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน “หมอพร้อม” 

"ประกันสังคม" ใช้ใบรับรองแพทย์-ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ จริงหรือ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ผู้ประกันตนสามารถโหลดเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ยื่นเรื่องประกอบการวินิจฉัยขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาทุกแห่งที่สะดวก

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือโทร 1506