เริ่มแล้ว "โมเดอร์นา" สถานเสาวภา เปิดลงทะเบียน เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี รอบพิเศษ

เริ่มแล้ว "โมเดอร์นา" สถานเสาวภา เปิดลงทะเบียน เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี รอบพิเศษ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" รอบพิเศษ เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป เช็กเลยเงื่อนไข!

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) รอบพิเศษ “เข็ม 2,3,4” สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

เงื่อนไข ให้บริการวัคซีน ดังนี้

เข็ม 2

- เคยได้รับซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/แอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1 ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2565

เข็ม 3

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2565
- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2565
- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้
- ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า
- ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา
- แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2565

เริ่มแล้ว "โมเดอร์นา" สถานเสาวภา เปิดลงทะเบียน เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี รอบพิเศษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เข็ม 4

- เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3
- เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
- เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1,2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 10 มี.ค. 2565

เปิดระบบ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (Moderna) 

  • วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน
  • เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2,3,4 ในวันที่ 11,12 ก.ค. 2565
    ลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
     

สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19

  • ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ


ทั้งนี้ กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

- กรุณานํา บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย

- สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน

- กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

เริ่มแล้ว "โมเดอร์นา" สถานเสาวภา เปิดลงทะเบียน เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี รอบพิเศษ