"ยาฟาวิพิราเวียร์" ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคน?

"ยาฟาวิพิราเวียร์" ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคน?

ประเด็นสุขภาพเรื่องใช้ "ยาฟาวิพิราเวียร์" รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทุกราย ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ตามที่มีการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพเรื่องใช้ "ยาฟาวิพิราเวียร์" รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทุกราย ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- กิน "ยาฟาวิพิราเวียร์" ไม่ใช่แค่ทำให้ตาเปลี่ยนเป็นสีม่วง-น้ำเงินเท่านั้น

- "โควิดโอมิครอน" ยาฟาวิพิราเวียร์ไม่ช่วย เผยยา 2 ตัวลดป่วยหนักตายกลุ่ม 608

- สต็อก"ยาฟาวิพิราเวียร์"มีกว่า 25 ล้านเม็ด เช็คกลุ่มที่จะได้ยา ไม่ใช่ทุกคน

 

จากกรณีที่มีการโพสต์ให้ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับใช้ "ยาฟาวิพิราเวียร์" รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทุกราย ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูล และชี้แจงว่า ผู้ป่วยที่จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์จะต้องได้รับการพิจารณาการรักษา และการให้ยา นอกจากพิจารณาตามอาการประวัติการให้วัคซีนประวัติโรคประจำตัวการประเมินความเสี่ยงต่อความรุนแรง

 

ยาแต่ละตัวจะมีข้อดีและข้อจำกัดรวมถึงผลข้างเคียงของยาในการให้ในผู้ป่วยแต่ละราย เพราะการตอบสนองต่อเชื้อไวรัสแตกต่างกัน ดังนั้นจึงให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย และขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย และการให้ยาปรับเปลี่ยนตามอาการ และสภาวะของผู้ป่วยในขณะนั้น เนื่องจากอาการแต่ละรายแตกต่างกัน ผู้ที่จะได้รับ "ยาฟาวิพิราเวียร์" คือกลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรครุนแรงหรือกลุ่มที่มีปอดอักเสบแต่ไม่ต้องให้ออกซิเจน

 

ดังนั้น ข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dms.go.th หรือโทร 02- 590-6000

 

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผู้ป่วยที่จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์จะต้องได้รับการพิจารณาการรักษาและการให้ยา ผู้ที่จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์คือ กลุ่มที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง และกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง

 

\"ยาฟาวิพิราเวียร์\" ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทุกคน?

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์