บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัล องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัล องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัล “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” ในงานแถลงผลเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประจำปี 2566

15 พ.ย. 66 นางสาวสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organisation) หรือ (CALO) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายในการมุ่งสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ที่ปรึกษาเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จากสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยทั้งหมด 517 องค์กร ซึ่งบริษัท บีทีเอส กรุ๊ปฯ เป็น 1 ใน 52 องค์กร ที่ได้รับรางวัลนี้

ทั้งนี้ รางวัลองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกมอบให้แก่องค์กรที่แสดงความเป็นผู้นำในการจัดการและรับผิดชอบต่อการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก ขององค์กร ผ่านการแสดงเจตนารมณ์ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร โดยมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และเป้าหมายของความตกลงปารีส และได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือมาตรฐานสากลที่เทียบเท่า

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัล องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก