สกสว. ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงานเว็บไซต์ Tech2Biz

สกสว. ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงานเว็บไซต์ Tech2Biz

"การมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2564 Digital Government Awards 2021 ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก จากผลงานเว็บไซต์ Tech2Biz "

สกสว. ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงานเว็บไซต์ Tech2Biz

สกสว. ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงานเว็บไซต์ Tech2Biz

สกสว. ได้รับรางวัล Digital Government Awards 2021 จากผลงานเว็บไซต์ Tech2Biz