สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จงาน สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย จ.สกลนคร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จงาน สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย จ.สกลนคร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทรงมีพระราชดำริอนุรักษ์ และฟื้นฟูงานศิลปะให้ดำรงอยู่ยั่งยืน

  

 

นับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ที่สืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่ทรงมีพระราชดำริจะอนุรักษ์ และฟื้นฟูงานศิลปะเหล่านั้นให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้เสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในงานสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และประธานชมรมแม่บ้านกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งผู้ที่นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เฝ้าฯรับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร

 

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งทรงชุดฉลองพระองค์ ด้วยผ้าไทย ตัดเย็บด้วยผ้าไหมแพรวา ได้ทอดพระเนตรและทรงให้การแนะนำ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 

ทั้งนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เปิดเผยว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงมีความใส่พระทัย และทรงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องผ้า และเรื่องศิลปะ ในการสร้างงานให้มีคุณภาพ  นอกจากนี้ยังทรงเน้นย้ำให้มีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จากเปลือกไม้ ใบไม้ ทรงไม่สนับสนุนให้ชาวบ้านใช้สารเคมี เพราะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมงครึ่ง ได้ทอดพระเนตรผ้าไทยของจังหวัดต่าง ๆ ด้วยความใส่พระทัย”