แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

สุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ พล.ต.อ.สุนทร  ซ้ายขวัญ เลี้ยงแสดงความยินดี สันติ  พร้อมพัฒน์ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

 

สุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ (ที่ 4 จากขวา)  ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และพล.ต.อ.สุนทร  ซ้ายขวัญ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เลี้ยงแสดงความยินดี สันติ  พร้อมพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย)  ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าฯ  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  โดยมี  จรูญ  อินทจาร  (ที่ 3 จากขวา), ปริญญา  นาคฉัตรีย์(ที่ 2 จากซ้าย) , กิตติ  มาไพศาลสิน (ขวาสุด), ชัยศิลป์  แต้มศิริชัย (ที่ 2 จากขวา), อาทิตย์  ลิ้มอุดมพร (ซ้ายสุด) และคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องอาหารไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์