โครงการ “BeCare Be Kind. Book for the Blind”

โครงการ   “BeCare Be Kind. Book for the Blind”

เต็ดตรา​ ​แพ้ค​​ ผนึกกำลังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม​ในโครงการ โครงการได้ร่วมบริจาค​กระดาษรีไซเคิลให้กับ​ ​13​ โรงเรียนสอนคนตาบอด​

 เต็ดตรา​ ​แพ้ค​ ประเทศไทย​ ผู้นำเสนอโซลูชั่นการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์อาหารชั้นนำของโลก ร่วมงาน​ BECARE 2018 หรือที่รู้จักกันในชื่อโครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ภายในงาน​เต็ดตรา ​แพ้ค​ และ​เหล่าพันธมิตรโครงการได้ร่วมบริจาค​กระดาษรีไซเคิลให้กับ​ ​13​ โรงเรียนสอนคนตาบอด​ ​ณ​ ห้องประชุม อารีย์สัมพันธ์  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกระดาษที่นำไปบริจาคเป็นกระดาษที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว

 

โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ริเริ่มโดยเต็ดตรา​ ​​แพ้ค​ และเหล่าพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน​ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของบริษัทฯ​   โครงการนี้ดำเนินการรมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า​ 3 ​ปี​ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก​เพื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีท้องถิ่นที่มีนโยบายการจัดการขยะที่สอดคล้องกับแนวคิดด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของเต็ดตรา แพ้ค ภายใต้กิจกรรม “พี่มีกล่อง น้องขอนะ”  BeCare Be Kind Book for the Blind เปลี่ยนกล่องยูเอชทีในมือ... ทำสื่ออักษรเบรลล์   ในปี 2561 ​นี้​

โครงการได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้คนในวงกว้าง​หลากหลายกลุ่ม​ อาทิ​ หน่วยงานราชการในท้องถิ่น​ ชุมชน​ โรงเรียน​ องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ จากการร่วมมือกันทำให้สามารถเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วได้กว่า 975 ตัน หรือ 97,500,000 กล่องภายในระยะเวลา 1 ปี และสามารถนำมาผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิลได้กว่า 1,000,000 แผ่น เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด 13 แห่งในประเทศไทย


 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด                   มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล

ฐาปนี จันทร์หอม                                                 รักษิณา สุภัทท์นันทกุล / วาสนา โภคา

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร                                      โทรศัพท์: +66 80-304-8870 / +6686-161-9910