เปิดตัวนิตยสารออนไลน์ BLIND MAGAZINE ONLINE

เปิดตัวนิตยสารออนไลน์ BLIND MAGAZINE ONLINE

BLIND MAGAZINE ONLINE @ YeloHouse วันที่ 6 เดือนตุลาคม 2562 เวลา 14.00 -17.00 น.

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวนิตยสารออนไลน์ที่มีนักเขียนเป็นคนตาบอด แห่งแรกของประเทศไทยพบกับงานเขียนจากนักเขียนที่สัมผัสโลกด้วยหัวใจเพื่อเชื่อมโลกมืดและโลกสว่างให้เป็นโลกใบเดียวกันแม้

“มองไม่เห็น” ด้วยดวงตา แต่พวกเขายังสามารถ “มองโลกด้วยหัวใจ” และสร้างสรรค์งานเขียนดี ๆ สู่สังคมไทย วันที่ 6 เดือนตุลาคม 2562 เวลา 14.00 -17.00 น.