งานวันคล้ายวันสถาปนา สพภ.

งานวันคล้ายวันสถาปนา สพภ.

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 12 ปี และงานแถลงข่าวการจัดงานเผยแพร่ผลงาน สพภ.

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครบรอบ 12 ปี และงานแถลงข่าวการจัดงานเผยแพร่ผลงาน สพภ. โดยมี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการ สพภ., ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สพภ., นายอุทัย เอื้ออารีย์จิต รองผู้อำนวยการ สพภ., นายศุภสิทธ์ จำปาวงษ์ ผู้บริหาร สพภ., นายชัยรัตน์ บุญนาค ผู้บริหาร สพภ., นางดรุณี เอ็ดเวิร์ดส กรรมการบริหาร สพภ., ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สพภ., นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้, ดร.พงษ์ศักดิ์ พลเสนา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, นางสุพัตรา กลั่นจินดาดี, นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ, นายสุวีร์ งานดี และ นายเชลง รอบคอบ ร่วมงาน ณห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้