โอสถสภา ส่งมอบเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โอสถสภา ส่งมอบเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

โอสถสภา ส่งมอบเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

บริษัท โอสถสภา จำกัด โดย คุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนส่งมอบเครื่องดื่ม M – 150 และเครื่องดื่ม M เกลือแร่ จำนวน 500 หีบ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท ให้แก่กองมหาดเล็ก โดยมีคุณชาติชาย วรมาลี ผู้อำนวยการกองมหาดเล็ก เป็นผู้รับมอบ โดยเครื่องดื่มดังกล่าวจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเร็วนี้ๆ ณ พระบรมมหาราชวัง