พิธีลงนาม MOU วว. และ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด

พิธีลงนาม MOU วว. และ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด

 

วว. ส่งเสริมศักยภาพประกอบธุรกิจ SMEs /OTOP ด้วยวิทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ผ่านโครงการตลาดต่อยอด

รศ.นพ.สรนิตศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเป็นประธานสักขีพยาน(คนกลาง ) ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด โดยมี ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ (ที่3จากซ้าย )ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.), นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส(ที่3จากขวา)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิลด์,  พร้อมวางเป้าดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชน OTOP นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ในการประกอบธุรกิจสร้างช่องทางการขายสินค้าใหม่ณ ห้องสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ สาทร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้