เชิญร่วมสัมมนา The Secret of Innovative Digital 4.0

เชิญร่วมสัมมนา The Secret of Innovative Digital 4.0

สัมมนา "The Secretof Innovative Digital 4.0 : ขับเคลื่อนความคิดพิชิตเทรนส์ดิจิทัล 4.0" ย

หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา "The Secretof Innovative Digital 4.0 : ขับเคลื่อนความคิดพิชิตเทรนส์ดิจิทัล 4.0" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
- รศ.ดร.ธนชาติ  นุ่มนนท์  ผู้อำนวนยการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ผู้อำนวยการสถาบัน IMC
- คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล  ผู้มีประสบการณ์คร่ำหวอดในวงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านซอฟแวร์ และเทคโนโลยี
- คุณเลอทัด ศุภดิลก  ผู้ก่อตั้ง Sellsuki ระบบบริหารร้านค้าโซเซียลชื่อดัง ของไทย
พบกันวันที่ 31  พฤษภาคม 2560  ที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 ฟรี  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  รับอาหารว่างพร้อม ลุ้นของรางวัลมากมาย 
ลงทะเบียน เข้าร่วมงานได้ที่นี่  http://social.utcc.ac.th/