กิจกรรมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ“สเปเชียลโอลิมปิค ครั้งที่ 1”

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ“สเปเชียลโอลิมปิค ครั้งที่ 1”

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ สระว่ายน้ำแข่ง สนามกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท)หัวหมาก

โอลิมปิคไทย ประจำปี2559ครั้งที่ 1ขึ้น ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านทักษะกีฬา ร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับของสังคมให้กับนักกีฬาเด็กพิเศษและบุคคลที่พิการ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลตรีโอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และยังได้รับความสนใจจากสถาบันทั่วประเทศส่งนักกีฬาเด็กพิเศษร่วมแข่งขัน

อาทิ บ้านรพีพรรณ(ศูนย์กิจกรรมบำบัดเด็กพิเศษบ้านครูนายส์), โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์, มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง, โรงเรียนปัญญาวุฒิกร, โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล, โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล, โรงเรียนระยองปัญญานุกูล, ศูนย์ออทิสติกนนทบุรี, สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (ราชาวดีชาย)และเด็กบางส่วนที่ส่งตัวเองเข้าแข่งขัน เนื่องจากไม่สามารถเรียนหนังสือได้จึงไม่มีสังกัดแต่มีความสามารถว่ายน้ำได้

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการคาดหวังว่า การแข่งขันรายการนี้จะถูกบรรจุเป็นกีฬาประจำปี ในปีต่อๆไปเพื่อให้เด็กพิเศษและบุคคลที่พิการ ได้มีประสบการณ์และโอกาสในการแข่งขันมากขึ้นและเพื่อให้มีความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศได้อย่างมีศักยภาพ