ครึ่งปีแรก บาร์เทอร์คาร์ด ฉลุย

ครึ่งปีแรก บาร์เทอร์คาร์ด ฉลุย

แสดงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว และนักธุรกิจยังคงหวงเงินสดในมือ

บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด ( ประเทศไทย ) จำกัด เปิดเผยตัวเลขยอดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ โดยไม่ต้องใช้เงินสด ในครึ่งปีแรกทะลุ 450 ล้านบาท แสดงถึงภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว และนักธุรกิจยังคงหวงเงินสดในมือ ตั้งเป้าครึ่งปีหลังยอดจะทะลุ 500 ล้านบาท   

เรวดี วัฏฏานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บาร์เทอร์คาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตัวเลขการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ โดยไม่ใช้เงินสด สามารถสะท้อนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ จากการเปิดดำเนินกิจการมากว่า 18  ปี ในประเทศไทย สังเกตเห็นว่า หากปีไหนภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ยอดการแลกเปลี่ยนจะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากนักธุรกิจต่างก็ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินสด การขออนุมัติสินเชื่อ หรือขอเครดิต หรือระบบการผ่อนชำระต่างๆ ยังคงไม่เพียงพอ บาร์เทอร์คาร์ด จึงเป็นเครืองมือหลัก ที่นักธุรกิจนิยมนำมาใช้ในการรักษากระแสเงินสดในมือ โดยที่ไม่ต้องชะลอหรือหยุดกิจกรรมด้านการตลาด 

“ ใน 2 ปีกว่านี้ ที่บาร์เทอร์คาร์ด มียอดการแลกเปลี่ยนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งปีแรกนี้ มียอดการแลกเปลี่ยนกว่า 450 ล้านบาทจากสมาชิก 3,000 ธุรกิจในประเทศไทย สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 50 ล้านบาท โดยมียอดแลกเปลี่ยนทั้งปีของปีที่แล้ว 900 ล้านบาท บริษัทจึงตั้งเป้ายอดการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินสดของทั้งปีนี้ ไว้ที่ 950 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เหตุผลหลักมาจากการที่มีผู้เข้าใจในระบบบาร์เทอร์คาร์ดเพิ่มมากขึ้น โดยในครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีสมาชิกใหม่เข้าระบบแล้ว 250 บริษัท และคาดว่าในครึ่งปีหลังจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 300 บริษัทเป็นอย่างน้อย ” เรวดี กล่าว

ทั้งนี้ บาร์เทอร์คาร์ด นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการให้บริการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ต้องใช้เงินสดรายใหญ่ที่สุดในโลก ในรูปแบบ Business to Business (B2B) ที่ช่วยลดต้นทุนด้านเงินสดและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของธุรกิจ โดยสามารถซื้อสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจต้องการได้ โดยไม่ต้องชำระด้วยเงินสดแต่เป็นการชำระด้วยสินค้าหรือบริการของตนเอง ซึ่งหมายถึงการได้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกด้วย ผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจบาร์เทอร์คาร์ด สามารถสอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bartercard.co.th