ซีพีลาว ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลาว

ซีพีลาว ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลาว

ซีพีลาว ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลาว

ท่านทองสิง ทำมะวงค์ (ที่ 3 จากขวา) นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  พร้อมคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการเลี้ยงสุกรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานสูงที่ฟาร์มสุกรพันธุ์โชคมีชัย ในแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมี นายทำนอง พลทองมาก (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ให้การต้อนรับ./