โครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”

โครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 24 - 26 มี.ค.นี้ TOYOTA LEASING LEARNING NEVER END เพื่อปั้นเยาวชน ในระดับมัธยมต้น (ม.1-ม.3) จากทั่วประเทศโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ “เด็กปั้น : ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน” เป็นโครงการที่สร้างสรรค์ เสริมสร้างความรู้ให้กับ กลุ่มนักเรียนยากไร้ที่ได้รับทุน ที่สามารถนากิจกรรมความรู้ ไปต่อยอด เพื่อตนเอง และสังคมที่ตัวเองอยู่ได้ สอดคล้องกับแนวคิด TOYOTA LEASING LEARNING NEVER END เพื่อปั้นเยาวชน ในระดับมัธยมต้น (ม.1-ม.3) จากทั่วประเทศ

ร่วมสร้างสรรค์โครงการคิดดี ทำดี แก้ไขปัญหาภายในโรงเรียน มอบทุนการศึกษามูลค่ากว่า 600,000 บาท พร้อมจัดอบรม “เด็กปั้น Smart Camp” ค่ายเยาวชนเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ตามหลักไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งสร้างความสำเร็จในการทำงานภายในองค์กร ขยายผล ปั้นเด็กไทยให้รู้จัก คิด วิเคราะห์ สร้างไอดอล นักคิดแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีโรงเรียนทั่วประเทศไทยร่วมสมัคร และผ่านการคัดเลือกแผนงาน ร่างโครงการที่จะช่วยแก้ปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ภายใต้หัวข้อ “เด็กปั้น รวมพลังความคิด พิชิตปัญหา พัฒนาโรงเรียนให้ยั่งยืน" จำนวน 30 โรงเรียน โดยจะเริ่มอบรม ค่ายเยาวชน “เด็กปั้น Smart Camp” ระหว่างวันที่24-26 มีนาคมนี้Suphang NARAIPRATAN (Pao)

PR Consultant

Tel: 091-873-7258

E-mail: [email protected]