เฮงเค็ลบรรลุเป้าหมายทางการเงินประจำปี 2557

เฮงเค็ลบรรลุเป้าหมายทางการเงินประจำปี 2557

ผลประกอบการที่ดีเยี่ยมท่ามกลางสภาพตลาดที่มีความท้าทาย

“ปี พ.ศ.2557 ถือเป็นปีที่เฮงเค็ลประสบความสำเร็จถึงแม้สภาพตลาดจะมีความ   ท้าทายและมีการแข่งขันกันสูง เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีความก้าวหน้าที่ดีในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ปี 2559 ของเรา” คาสเปอร์ รอร์สเต็ด ประธานกรรมการบริหารของเฮงเค็ล กล่าว “ทุกกลุ่มธุรกิจของเรามีการเติบโตอย่างมีผลกำไรที่ส่งเสริมผลประกอบการที่ดีของเรา เป็นอีกครั้งที่ตลาดเศรษฐกิจเกิดใหม่แสดงให้เห็นถึงการเป็นพลังขับเคลื่อนการเติบโตหลักของเฮงเค็ล โดยมีอัตราเติบโตของยอดขายที่แข็งแกร่งเกือบ 8 เปอร์เซ็นต์ แต่ตลาดเศรษฐกิจอิ่มตัวก็มีรายได้ยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเช่นกัน”

รอร์สเต็ด กล่าวถึงปีงบประมาณ 2558 ว่า “สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความท้าทายและผันผวนมาก เนื่องจากมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่างรัสเซียและยูเครน เราคาดว่าภูมิภาคยุโรปตะวันออกจะซบเซาในปี 2558 และมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนของรัสเซีย เราจะเดินหน้าปรับปรุงกระบวนการและโครงสร้างของเราเพื่อสร้างความยืดหยุ่นมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เราให้ความสำคัญกับการดำเนินกลยุทธ์ของเราเพื่อก้าวสู่เป้าหมายทางการเงินสำหรับปี 2559”

การประเมินปี 2558

“ตลอดทั้งปีงบประมาณ 2558 เราคาดหวังการเติบโตของยอดขายอยู่ระหว่าง 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ เราคาดว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีหลังปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นราว 16 เปอร์เซ็นต์ และเรา

หวังด้วยว่าจะได้เห็นอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิต่อหุ้นบุริมสิทธิ์ (EPS) หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นสูงที่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์” คาสเปอร์ รอร์สเต็ด กล่าวสรุปเป้าหมายสำหรับปี 2558

ผลประกอบการและรายได้ในปี 2557

ตัวเลขยอดขาย 16,428 ล้านยูโรของปี 2557 เพิ่มมากกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย ผลกระทบด้านลบของอัตราแลกเปลี่ยนหลังการปรับปรุงอยู่ที่ 4.0 เปอร์เซ็นต์ ยอดขายเพิ่มขึ้น 4.4 เปอร์เซ็นต์ การเติบโตของรายได้ยอดขายซึ่งไม่นับรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้าซื้อกิจการ – การถอนการลงทุนอยู่ที่ 3.4 เปอร์เซ็นต์

ทุกกลุ่มธุรกิจมีการเติบโตของรายได้ยอดขายที่มั่นคงและมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นในตลาดสำคัญ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้างและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน มีรายได้ยอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 4.6 เปอร์เซ็นต์ รายได้ยอดขายของกลุ่มธุรกิจเพื่อความงามเติบโต 2.0 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีกาวมีรายได้ยอดขายเติบโตสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 3.7 เปอร์เซ็นต์