ทรัพย์สิน 52 ล้าน! “วิชัย ไชยมงคล” เลขาฯ ป.ป.ส.- “เมีย” ทันตแพทย์ รายได้ 2.4 ล้าน

ทรัพย์สิน 52 ล้าน! “วิชัย ไชยมงคล” เลขาฯ ป.ป.ส.- “เมีย” ทันตแพทย์ รายได้ 2.4 ล้าน

ทรัพย์สิน 52 ล้านบาท! “วิชัย ไชยมงคล” เลขาธิการ ป.ป.ส. “ภริยา” เป็นทันตแพทย์ รายได้ต่อปี 2.4 ล้านบาท ถือครองที่ดินร่วมกัน จ.พะเยา-เชียงราย 7 แปลง 12.8 ล้านบาท บ้าน-ห้องชุด-อาคารพาณิชย์ 23.5 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายวิชัย ไชยมงคล กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ระหว่างเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ถึงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส.

นายวิชัย แจ้งมีทรัพย์สินเป็นเงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 4,406,955 บาท เงินลงทุน 2,875,955 บาท ยานพาหนะ 2.5 แสนบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 1.7 แสนบาท มีหนี้สิน 52,034 บาท

แจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,834,755 บาท เป็นเงินเดือน 921,600 บาท เงินประจำตำแหน่ง+ค่าตอบแทน 348,000 บาท รถประจำตำแหน่ง 381,600 บาท เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ 33,555 บาท เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ 1 แสนบาท เงินจ่ายคืนกรมธรรม์ 50,000 บาท มีรายจ่ายรวม 492,588 บาท

ส่วนนางเจนจิตติ์ ไชยมงคล คู่สมรส มีทรัพย์สินเป็นเงินสด 2.5 แสนบาท เงินฝาก 225,434 บาท เงินลงทุน 2,203,261 บาท ยานพาหนะ 1,320,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3 ล้านบาท (ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล) ทรัพย์สินอื่น 6.5 แสนบาท มีหนี้สิน 4,324,609 บาท

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2.4 ล้านบาท เป็นค่าประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ มีรายจ่ายรวม 1,796,400 บาท

ทั้งนี้นายวิชัย และนางเจนจิตติ์ แจ้งถือครองที่ดินร่วมกัน 7 แปลง อยู่ใน จ.เชียงราย และ จ.พะเยา รวมมูลค่า 12,850,000 บาท ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวม 7 รายการ เป็นบ้าน 3 หลัง ห้องชุด 2 ห้อง อาคารพาณิชย์ 1 แห่ง รวมมูลค่า 23.5 ล้านบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 52,001,606 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 4,376,644 บาท

ทรัพย์สิน 52 ล้าน! “วิชัย ไชยมงคล” เลขาฯ ป.ป.ส.- “เมีย” ทันตแพทย์ รายได้ 2.4 ล้าน

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นางเจนจิตติ์ แจ้งถือครองเหรียญบริจาคของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชื่อดัง จำนวน 1 เหรียญ ได้มาเมื่อปี 2561 มูลค่า 1 แสนบาท สร้อยมุก แหวน ต่างหู จี้เพชรทับทิม 1 ชุด ได้มาปี 2552 มูลค่า 3 แสนบาท แหวนเพชรเกาะหนามชูกลางใหญ่ 1 วง ได้มา 26 ก.พ. 2565 มูลค่า 2.5 แสนบาท ส่วนนายวิชัย มีปืน 2 กระบอก 6 หมื่นบาท นาฬิกา Tag Heuer 1 เรือน ได้มาปี 2551 มูลค่า 40,000 บาท และนาฬิกาข้อมูล Rolex 1 เรือน ได้มาปี 2550 มูลค่า 70,000 บาท

สำหรับนายวิชัย ก่อนหน้านี้ระหว่างปี 2560 เป็น ผอ.สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 6 ก่อนขึ้นเป็นรองเลขาธิการ ป.ป.ส. จนปี 2562 เป็นที่ปรึกษาป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทั่งได้เลื่อนขึ้นเป็นเลขาธิการ ป.ป.ส.ในที่สุด ส่วนนางเจนจิตติ์ คู่สมรส เป็นทันตแพทย์ อยู่เจนจิตติ์ทันตคลินิก ใน จ.เชียงราย