ทรัพย์สิน 183 ล้าน! “ภูสิต” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าฯ-เงินฝาก 41 ล้าน

ทรัพย์สิน 183 ล้าน! “ภูสิต” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าฯ-เงินฝาก 41 ล้าน

ยลโฉมทรัพย์สิน 183 ล้านบาท! “ภูสิต เสรีเริงฤทธิ์” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เก็บเงินฝาก 41 ล้านบาท ห้องชุด 6 ห้อง-อาคาร 1 หลัง รวม 67 ล้านบาท ขับ Lexus-Audi “ภริยา” นักธุรกิจนำเข้าส่งออกเครื่องจักร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นายภูสิต แจ้งมีทรัพย์สิน 160,998,253 บาท ได้แก่ เงินฝาก 41,157,465 บาท เงินลงทุน 22,495,946 บาท ที่ดิน 16,330,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7 รายการ (ห้องชุด 6 ห้อง อาคาร 1 หลัง) 67,134,842 บาท ยานพาหนะ 8,700,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 5,180,000 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวม 2,378,645 บาท เป็นเงินเดือน 1,619,645 บาท ค่าเช่าทรัพย์สิน 759,000 บาท มีรายจ่ายรวม 3,750,000 บาท

ส่วนนางพิภัทรา รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 22,057,821 บาท ได้แก่ เงินฝาก 9,889,182 บาท เงินลงทุน 2,368,638 บาท ทรัพย์สินอื่น 9.8 ล้านบาท มีหนี้สิน 9,907,469 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น มีรายได้รวม 2,713,333 บาท เป็นเงินเดือน มีรายจ่ายรวม 6 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 183,056,074 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 9,907,469 บาท

ทรัพย์สิน 183 ล้าน! “ภูสิต” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าฯ-เงินฝาก 41 ล้าน

 

ทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายภูสิต แจ้งครอบครองโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 7 รายการ รวมวงเงิน 67,134,842 บาท ในจำนวนนี้เป็นห้องชุดถึง 6 ห้อง รวมมูลค่า 60,134,842 บาท และอาคาร 1 หลัง ตั้งอยู่ ต.นาจอมเทียม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มาเมื่อ 26 มี.ค. 2547 มูลค่า 7 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังถือครองรถยนต์ 4 คัน ในจำนวนนี้มี Lexus 1 คัน ได้มา ส.ค. 2558 มูลค่า 2.8 ล้านบาท Audi 1 คัน ได้มาเมื่อ 30 มี.ค. 2564 มูลค่า 3.4 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2559 นายภูสิต เป็น ผอ.สำนักบริหารส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี 2561 ขึ้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปี 2563 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2564 เป็น ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทั่งถูกเลื่อนขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่วนนางพิภัทรา คู่สมรส ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท คอนเนคซอล จำกัด

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 พบว่า บริษัท คอนเนคซอล จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2554 ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ 899/50 หมู่ที่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ วัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด นำเข้า-ส่งออกเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องเหล็กฯ ปรากฏชื่อ นางพิภัทรา รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายสุรวุฒิ จวนขจรพงศ์ เป็นกรรมการ

นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2563 มีรายได้รวม 34,339,324 บาท รายจ่ายรวม 39,255,321 บาท ดอกเบี้ยจ่าย 390,647 บาท ขาดทุนสุทธิ 5,206,644 บาท